Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,24.10.2013

UNDP: Kansallisen ihmisoikeuskomission kapasiteetin vahvistaminen Nepalissa

Kuvaus

Tuetaan Nepalin kansallisen ihmisoikeuskomission (NHRC) voimavarojen kehittämistä yhdessä muiden avunantajien kanssa UNDP:n johdolla. Ihmisoikeuskomission resurssit ovat perustamisvaiheessa vähäiset ja rauhanprosessin pitkittyminen on osaltaan vaikeuttanut NHRC:n toimintaa. Ihmisoikeuskomission valmiuksia toteuttaa mandaattinsa mukaista työtä parannetaan. Nepalissa on edelleen vallalla rankaisemattomuuden ilmapiiri. Konfliktinaikaisiin ihmisoikeusrikkomuksiin ei ole puututtu, eikä uhrien tai omaisten toiveisiin ole vastattu. Katoamisiin liittyvien tapausten selvittämiseen on vaadittu oikeudellisia toimia. NHRC on keskeinen perustuslaillinen elin Nepalissa, mutta sen voimavarat eivät vastaa vaikean ihmisoikeustilanteen asettamia vaatimuksia. Suomi on osallistunut UNDP:n hallinoimaan yhteisrahoitusohjelmaan 400 000 eurolla vuosina 2009-2013. Suomen 200 000 euron lisäpanostus yhdessä muiden mukana olevien rahoittajien kanssa varmistaa NHRC:n tuen jatkumisen keskeytyksettä yli marraskuisten parlamenttivaalien ja uusien ihmisoikeuskomissaarien nimittämisprosessin. Hankkeen kesto 2013-2016.

Rahoituspäätös  24.10.2013

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 20%
  • Lain ja oikeuden kehittäminen 40%
  • Ihmisoikeudet 40%

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

66011801

Tunnus

UHA2013-005362

Sivua muokattu

14.11.2013