MYA/Myanmarin varhaiskasvatushanke
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 15.12.2014

MYA/Myanmarin varhaiskasvatushanke

Kuvaus

Myanmar kuuluu vähiten kehittyneiden maiden ryhmään ja on Aasian toiseksi köyhin valtio. Pelastakaa Lapset Ry:n hankkeen tavoitteena on lisätä varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten joukkoa sekä edistää lasten oppimistulosten paranemista. Varhaiskasvatuksen lisäksi pyritään edistämään lasten osallistumista uuteen esikouluvuoteen sekä tukemaan esikoulutuksen laadullista kehitystä. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten aseman parantaminen ja heidän kouluvalmiuksiensa edistäminen. Uuden opetuslain myötä äidinkielen käyttäminen opetuksessa tulee mahdolliseksi ja hanke tukee erityisesti tätä elementtiä sekä vammaisten lasten aseman parantamista syrjäseuduilla. Hankkeen vaikutukset ulottuvat yksilötasolta aina ministeriötasolle asti ja myös kuntatason kapasiteettia pyritään vahvistamaan. Suomen rahoittaman hankkeen turvin 14 562 lasta kolmella syrjäisellä alueella pääsee varhaiskasvatuksen piiriin. Hanke tukee myös Suomen politiikkavaikuttamista opetussektorilla. Hanke on kaksivuotinen 2015 - 2016 ja sen kokonaisbudjetti on 3 529 412 €, joista ulkoasiainministeriön osuus on 3 miljoonaa euroa. Hankkeen toteuttaja valittiin avoimella valtionavustuksen hakumenettelyllä.

Rahoituspäätös  15.12.2014

3 000 000 €

Kohdemaa

Myanmar

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Esiopetus 85%
  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 15%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Pelastakaa lapset ry

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

63501518

Tunnus

UHA2014-050695

Sivua muokattu

10.01.2018