Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,28.06.2017

CIVICUS:World Alliance for Citizen Participation/DataShift 3.0: Using citizen-generated data to drive people-powered accountability

Kuvaus

DataShift on globaali aloite, joka uutta teknologiaa hyödyntäen pyrkii luovempaan ja tehokkaampaan sosiaaliseen vastuuseen. Se tekee tämän auttamalla kansalaisjärjestöjä tuottamaan ja käyttämään tietoa, erityisesti kansalaisten tuottamaa tietoa, niin että ne voisivat suoraan vaikuttaa päätöksentekoon. Hanke on CIVICUS -järjestön aloite, joka toteutetaan yhteistyössä useiden johtavien kehitystä palvelevan IT-sektorin toimijoiden kanssa. Kaksivuotisen pilottivaiheen jälkeen DataShift pyrkii nyt laajentamaan projektin vaikutusta tavoittelemalla uusia toimijoita sekä kansalaisyhteiskunnan eri osa-alueilta että uusilta maantieteellisiltä alueilta. DataShiftin aloitusvaiheessa pystyttiin saavuttamaan merkittäviä tuloksia sekä neljässä pilottimaassa että globaalilla tasolla tutkimuksen, kapasiteetin vahvistamisohjelman, hallitusten ja muiden avainryhmien kanssa saavutettujen yhteyksien sekä sukupuolten tasa-arvon ja perusoikeuksien puolustamisen temaattisiin alueisiin keskittymisen kautta. Pilottivaiheen kokemukseen nojaten DataShift tulee noudattamaan sellaista kasvustrategiaa, jolla se voi laajentaa toimintojaan tavoittamaan enemmän toimijoita useammissa maissa. Lisäksi hankkeen tavoitteena on muuttaa kehityksen eri sektoreiden suhtautumista kansalaisraportoinnilla tuotettuun dataan ja varmistaa, että eri sidosryhmät ympäri maailman hyödyntävät kansalaisten tuottamaa tietoa. Strategia keskittyy neljään eri toimintoalueeseen: 1) jatkaa kansalaisjärjestöjen kapasiteetin vahvistamista kansalaisten tuottaman tiedon generoimiseen ja käyttöön paikallistasolla 2) virtuaalinen kapasiteetin vahvistaminen tähdäten kansalaisraportoinnin käyttöön kampanjoissa 3) yhteisön rakennusta ja kumppanuuksien sitouttamista 4) yhdistäminen ja vaikuttaminen käyttäen kansalaisten tuottamaa tietoa, erityisesti kestävän kehityksen tavoitteisiin 5 ja 16 liittyen. Lisäämällä tietoa ja resursseja sekä koordinoimalla toimintaa, DataShift tuo kansalaislähtöistä vastuullisuutta kestävän kehityksen toteutukseen. Se pyrkii takaamaan, että kansalaisten äänellä on ratkaiseva rooli kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä ja että data-vallankumous osallistaa ja voimaannuttaa ihmisiä.

Rahoituspäätös  28.06.2017

200 000 €

Myönnöt

  • 2017: 100 000 €
  • 2018: 100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt
  • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt

Rahoituskanava

CIVICUS World Alliance for Citizen Participation (CIVICUS)

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892818

Tunnus

UHA2017-002256

Sivua muokattu

12.03.2018