Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,29.05.2017

Kirkon Ulkomaanapu/Vankien oikeussuojaa ja sukupuolisensitiivistä oikeustukea edistävä hanke Liberiassa

Kuvaus

Hankeen päätavoite on ottaa osaa paikallisen lainsäädännön kehittämiseen ja tukea haavoittuvimmassa asemassa olevien vankien, joista erityisesti naisten ja nuorten, ihmisoikeuksia Liberiassa. Hankkeen tarkoituksena on edesauttaa vankien oikeussuojaa kasvattamalla paikallista kapasiteettia tarjota sukupuolisensitiivistä oikeustukea ja suojata vankien oikeuksia erityisesti kolmessa kohdevankilassa Lofan, Bongin ja Nimban maakuntien alueilla. Hankkeen toimet kasvattavat kohderyhmän tietoutta laillisuusperiaatteesta ja kansainvälisistä standardeista, lisäävät oikeusavun tarjontaa, vahvistavat sidosryhmien välistä yhteistyötä ja tiedon jakamista, sekä pyrkivät parantamaan asenteita ja käytäntöjä haavoittuvaisimmassa asemassa olevia vankeja kohtaan tietoisuuden kasvattamisen ja vaikuttamistyön kautta. Hankkeen hyödynsaajat ovat niin yksilö-, organisaatio-, yhteisö- kuin instituutiotasoilla. Hankkeen toiminta vaikuttaa positiivisesti kapasiteetin kehittämisen kautta 430 vankiin, 15 uskonnolliseen edustajaan, 109 vankilahenkilökunnan jäseneen ja poliisiin, 12 lainharjoittajaan ja 45 yhteisön johtajaan. Yhteensä hankkeella on 611 suoranaista hyödynsaajaa. Lisäksi 210 000 ihmistä hyötyy maakunnissa tapahtuvasta tiedotustyöstä.

Rahoituspäätös  29.05.2017

13 739 €

Myönnöt

  • 2017: 13 739 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 30%
  • Ihmisoikeudet 70%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt

Rahoituskanava

Kirkon Ulkomaanavun säätiö

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

25102104

Tunnus

UHA2017-002257

Sivua muokattu

20.06.2017