Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

GAMBIA/Syrjäytyneiden nuorten taide- ja toimintakeskus

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on luoda mahdollisuudet syrjäytyneille 14 - 17-vuotiaille nuorille kouluttautua taide- ja käsityöalalle ja siten tarjota mahdollisuus työllistymiseen ja elintason parantumiseen, jonka seurauksena on köyhyyden väheneminen. Hankkeessa koulutetaan myös taidekäsityöopettajia. Ammattikoulutuksesta ja koulutetuista taide- ja käsityöalan opettajista on pulaa maassa. Hakuk. 2009 ja 2010: Luoda syrj. 18 - 25-vuotiaille nuorille, myös vammaisille, mahdollisuudet kouluttautumiseen taide- ja käsityöalalle ja siten työllistymiseen ja elintason parantumiseen sekä edelleen köyhyyden vähenemiseen. Koulutukseen valitaan puolet tyttöjä ja puolet poikia. HK12: sama kuin yllä. Toimintojen ml. taidekoulurakennuksen rakentamisen loppuunsaattaminen. Paikall. jstöillä halu kohentaa nuorten olosuhteita, rahoitus puuttuu. Etsivät yht.yökumppaneita länsimaista. G:ssa ei julkista taide- ja taidekäsityökoulutusta. Taidekäsityöala turismin myötä kasvava ala. Gepardi (rek. 2001) edistää kultt.vaihtoa, keh.yhteistyötä, taidekasvatusta ja suvaitsevaisuutta, ja kehittää kansalaisten kultt.käsityksiä. Jstössä taidekäsityöalan tietotaitoa ja kokemusta opettamisesta. Toteuttanut G:ssa Ophall:n rahoituksella lasten taidekasv.projektin 01-03, UM:n hanketuella naisten käsityöhankkeen 04-06, lisäksi tiedotushankkeita. NAYCO (rek. 2003, toiminut v:sta 1999) nuorisojstöjen kattojstö, jolla yli 20 jäsenjstöä. Tietotaitoa nuorisoryhmittymistä ja niiden tarpeista. Hakuk. 2009: Jstön 30.7.08 tiedon muk. kumppani vaihtunut keväällä 08. Uusi kumppani FAWEGAM, joka kesk. tyttöjen koulutukseen G:ssa+muualla Afrikassa. FAWE INGO-jstö, jota KEO-33 tukee.

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kulttuuri ja virkistys 20%
  • Ammatillinen koulutus 80%

Rahoituskanava

Kulttuuriyhdistys Gepardi ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

24000801

Tunnus

UHA2011-006070

Sivua muokattu

01.11.2012