Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

BNG/Autismin kirjon lasten ja nuorten opetus ja kuntoutus

Kuvaus

Hankkeen avulla pyritään tukemaan jo olemassa olevaa autismin kirjon lasten ja nuorten opetusta ja kuntoutusta sekä parantamaan tietämystä oireyhtymän varhaisesta tunnistamiseesta. Tarkoituksena myös kehittää Bangladeshin ainoasta autistien koulusta autismin resurssikeskus, joka palvelee koko maata. Bangladeshissa on vain yksi koulu autistisille lapsille. Koulun ylläpitokustannuksista vastaavat lasten vanhemmat. Koulun henkilöstöltä puuttuu asiantunetmusta autismin kirjosta sekä opetuksessa tarvittavia resursseja (autistien erityistarpeet). Autismitietous on erittäin vähäistä. Tavoitteena parantaa autististen lasten perusopetusta sekä laadullisesti että oppilaslukumääräisesti. Kolmannessa hankevaiheessa tavoitteena on lisätä autismin kirjon tuntemusta opettajien, vanhempien ja viranomaisten sekä suuren yleisön keskuudessa.

Toimiala

  • Ala-asteen opetus 30%
  • Sosiaaliturva ja -palvelut 70%

Rahoituskanava

Autismi- ja Aspergerliitto ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

66604501

Tunnus

UHA2011-006073

Sivua muokattu

01.11.2012