Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.12.2017

Naisten työelämäoikeuksien kohentaminen Egyptissä ja Tunisiassa, vaihe II

Kuvaus

Ero naisten ja miesten välisessä työllisyysasteessa on edelleen suuri Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, erityisesti Egyptissä ja Tunisiassa. Naisten työllisyysaste alueella ei ainoastaan ole matalin, vaan sen kasvu on myös erittäin hidasta. Korkeampi osallistuminen koulutukseen ei johda korkeampaan työllisyysasteeseen. Naisten alhainen työllisyysaste vaikuttaa negativiisesti maiden talouskasvuun. International Labour Organizationin (ILO) hankkeen tavoitteena on vahvistaa tunisialaisten ja egyptiläisten naisten mahdollisuuksia osallistua työmarkkinoille kokonaisvaltaisen lähestymistavan kautta, joka samaan aikaan puuttuu työhön pääsyyn, yrittäjyyteen, työolosuhteisiin ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Suomi on rahoittanut hanketta vuosina 2012-2017 (3,1 MEUR). Hanke on edennyt hyvin: sen aikana on koulutettu 705 virkamiestä ja järjestöjen jäsentä naisten oikeuksiin ja tasa-arvoon liittyvissä asioissa sekä naisten työelämätaitoja on kehitetty koulutuksilla. Lisäksi kansallista tietopohjaa tasa-arvoasioihin liittyen on parannettu ja työmarkkinalaitoksille on annettu suosituksia koskien naisten oikeuksia ja tasa-arvoa työelämässä. Suomen tuki hankkeelle vuosina 2018 – 2021 on 2 170 435 euroa.

Rahoituspäätös  04.12.2017

2 170 435 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Työpaikkojen luominen 100%

Rahoituskanava

Kansainvälinen työjärjestö

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

18900417

Tunnus

UHA2017-005434

Sivua muokattu

22.10.2019