Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,23.05.2012

Erityisilmastorahasto (SCCF)

Kuvaus

YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus (UNFCCC) tuli voimaan vuonna 1994. Sopimuksen teollisuusmaaosapuolille kuuluu velvollisuus tukea kehitysmaiden ilmastotoimia ja sopimukseen liittyvää raportointia. YK:n ilmastosopimuksen 7. osapuolikokouksessa Marrakeshissa vuonna 2001 perustettiin kolme uutta vapaaehtoista ilmastorahastoa LDCF (Least Developed Countries Fund), SCCF (Special Climate Change Fund) ja AF (Kyoto Protocol Adaptation Fund), joista kahden ensimmäisen hallinnoinnista vastaa Maailmanlaajuinen ympäristörahasto GEF. Erityisilmastorahastossa SCCF:ssä on neljä "ikkunaa": (a) kehitysmaiden sopeutuminen ilmastonmuutokseen, (b) teknologian siirto kehitysmaihin, (c) ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta keskeiset sektorit (energia, liikenne, teollisuus, maa- ja metsätalous ja jätehuolto) sekä (d) kehitysmaiden talouden monipuolistaminen. Näistä neljästä ikkunasta sopeutuminen on asetettu etusijalle. Suomen rahoitus on suunnattu kehitysmaiden sopeutumistoimien tukemiseen. SCCF:n sopeutumisikkunan kautta on mahdollista tukea sopeutumistoimia niissä ilmastonmuutokselle kaikkein haavoittuvimmissa kehitysmaissa, jotka eivät kuulu vähiten kehittyneisiin maihin eivätkä näin saa tukea LDCF:stä.

Rahoituspäätös  23.05.2012

900 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

Maailman ympäristörahasto

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89891964

Tunnus

UHA2011-008280

Sivua muokattu

13.09.2013