Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.04.2013

IKI, Hydrometeorologisen kapasiteetin vahvistaminen Karibian alueella; jatkohanke

Kuvaus

Ilmatieteen laitoksen ja Karibian valtioiden liitto ACS:n alueellisen IKI-hankkeen tavoitteena on parantaa Karibian yhteiskuntien kykyä varautua äärimmäisiin sääilmiöihin liittyviin riskeihin ja vahvistaa niiden kestävyyttä ilmastonmuutosta ja sään vaihteluja vastaan. Varautuminen luonnonkatastrofeihin on ACS:n toiminnan keskeinen painopistealue. Hankkeen suunnittelussa ovat ACS:n lisäksi olleet mukana muut keskeiset alueelliset toimijat ja sen toteutuksessa huomioidaan alueen avunantajatoiminta. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa ACS:n sekä sen 16 SIDS-jäsenmaan kansallisten hydrometeorologian laitosten ja luonnonkatastrofien hallintaa hoitavien virastojen kapasiteettia lieventää luonnonkatastrofien vaikutuksia. Hanke tähtää yhteiskuntien ja yhteisöjen haavoittuvuuden vähentämiseen luonnonkatastrofien ja ilmastonmuutoksen vaikutusten kohtaamisessa. Riskeihin varautuminen pienentää vahinkojen määrää ja voi pelastaa ihmishenkiä. Hanke on jatkoa v. 2010-2012 toteutetulle alueelliselle IKI-hankkeelle ja pohjautuu sen tuloksena identifioiduille kehittämistarpeille. Karibian SIDS-maat ovat alttiita hydrometeorologisille riskeille. Kansallisilla hydrometeorologisilla palveluilla on keskeinen merkitys luonnonkatastrofien vaikutusten lieventämisessä niiden yhteiskunnalle tuottamien monipuolisten palvelujen vuoksi. Ilmastonmuutoksen myötä hurrikaanien ennustetaan lisääntyvän ja voimistuvan sekä muiden sään ääri-ilmiöiden vahvistuvan, mikä tulee lisäämään Karibian maiden haavoittuvuutta ja asettamaan korkeammat vaatimukset varautumiselle. Hankkeen kesto on 30 kk ja se jakautuu vuosille 2013-2015. Hankkeen budjetti on 1 miljoona €. (Laaturyhmän suositukset on huomioitu hanke-esityksen päivittämisessä. Ei-ODA-maiden rooli hankkeessa rajoittuu ainoastaan aktiviteetteihin, joihin ei-ODA-maiden osallistuminen on perusteltua niiden alueellisesti ja köyhille maille antaman tuen takia, mitä on hanke-esityksessä selvennetty lisää. Hanketoteuttajat ovat jo tarkentaneet hankeasiakirjaa tulosten ja tulosseurannan suhteen, mihin tullaan edelleen kiinnittämään huomiota hankkeen aloitusvaiheessa.)

Rahoituspäätös  08.04.2013

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

  • Yliopisto, tutkimuslaitos tai asiantuntijaryhmä
  • Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

asa-30

Rahoituskohteen numero

48904009

Tunnus

UHA2011-008289

Sivua muokattu

10.09.2013