Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,25.06.2012

ERITT/Kestävän energian konferenssi CARICOM-maille

Kuvaus

Karibian maiden järjestö CARICOMin sihteeristö järjestää ulkopuolisten resurssien tukemana CARICOM-maille tarkoitetun kolmannen kestävän energian konferenssin (Third Caribbean Sustainable Energy Forum C-SEF III) Saint Kitts ja Nevisillä 13.-14.9.2012. Konferenssin tarkoituksena on koota yhteen Karibian keskeiset uusiutuvan energian toimijat sekä keskustella maiden tarpeista ja alueellisen energiapolitiikan kehittämisestä. Konferenssi tukee CARICOMin alueellisen energiaohjelman täytäntöönpanoa. Kestävän energian kehittäminen on CARICOMille ja sen jäsenmaille keskeinen prioriteetti. Suomen pyrkimyksenä on tukea alueen maiden välistä energiasektorin yhteistyötä edistämällä poliittisen ja teknisen tason vuoropuhelua. Sitä kautta Suomi tukee alueen ilmastokestävyyttä, kestävää energiasuunnittelua ja energiaomavaraisuutta edistäen uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta. Kestävä energiansaanti on osa Suomen kehityspoliittista toimenpideohjelmaa 2012. Osana Karibian alueen yhteistyötä Suomen tarkoitus on tukea konferenssin järjestämistä 110 000 eurolla.

Lisätietoa

www.csef3.org

Rahoituspäätös  25.06.2012

110 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä

Toimiala

  • Energiapolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

Caribbean Community Secretariat

Ota yhteyttä

asa-30

Rahoituskohteen numero

48904008

Tunnus

UHA2011-008288

Sivua muokattu

10.09.2013