Sudan & E-Sudan IKI: Ilmastonmuutokseen sopeutuminen sääpalveluja parantamalla -jatkohanke
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 15.12.2015

Sudan & E-Sudan IKI: Ilmastonmuutokseen sopeutuminen sääpalveluja parantamalla -jatkohanke

Kuvaus

Valtaosa sudanilaisista ja eteläsudanilaisista saa elinkeinonsa sektoreilta, jotka ovat erittäin riippuvaisia ilmasto- ja sääolojen vaihteluista, kuten omavaraismaataloudesta. Ilmastonmuutoksella ja äärimmäisillä sääilmiöillä on siksi suuri vaikutus ihmisten ja yhteisöjen taloudelliseen toimeentuloon ja selviytymiseen. Suomen ilmatieteen laitoksen sekä Sudanin ja E-Sudanin ilmatieteenlaitosten yhteistyössä suunnittelema "Ilmastonmuutokseen sopeutuminen sääpalveluja parantamalla" -jatkohanke tukee sudanilaisten ja eteläsudanilaisten köyhyyden vähentämistä ja katastrofikestävyyden vahvistamista auttamalla heitä ilmastonmuutokseen ja äärimmäisiin sääilmiöihin sopeutumisessa. Hankkeen ykkösvaiheessa Sudanin ilmatieteenlaitoksen kapasiteettia vahvistettiin huomattavasti. Esimerkiksi Sudanin ilmatieteenlaitoksen SMA:n toimintaa modernisoitiin, ja laitoksen työntekijöille annettiin koulutusta aiempaa kehittyneemmän sää- ja ilmastohavainnointilaitteiston käyttöön, sääpalveluiden tuottamisen ja jakamisen tehostamiseen sekä sää- ja ilmastoalan tutkimuksen laadun tehostamiseen. Tulokset olivat hyviä, ja hankkeen aikana esimerkiksi kymmenille SMA:n työntekijöille tarjottiin erilaisia koulutuksia, laitoksen toimintoja uudelleenjärjesteltiin tehokkaammiksi, SMA:n ilmastoa ja säätä koskevia ennustamiskykyä kasvatettiin, laitos kehitti IL:n avulla uuden toimintaansa koskevan strategian, ja se saavutti ilmailusäätietojen tarjoamista koskevan kansainvälisen ISO 9001-2008-standardisoinnin. Nyt alkava hankkeen kakkosvaihe keskittyy Sudanin ja Etelä-Sudanin ilmatieteenlaitosten kapasiteettien vahvistamiseen ja etenkin laitosten säätä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia koskevien havainnointi- ja analysointi-palveluiden kehittämiseen. Kasvattamalla laitosten valmiutta ennustaa sää- ja ilmastotekijöistä aiheutuvia luonnonkatastrofeja, sekä mahdollistamalla näitä koskevan tiedon tehokkaampaa jakamista laajalle yleisölle vaikutetaan myös kestävällä tavalla ilmiöiden aiheuttamien ihmishenkien menetyksen ja materiaalisen tuhojen ehkäisemiseen. Hanke on jatkohanke aiemmalle Ilmastonmuutokseen sopeutuminen sääpalveluja parantamalla -hankkeelle (2011–2015) ja rakentaa suoraan ensimmäisen vaiheen saavutusten pohjalle, huomioiden aiemman vaiheen suositukset ja opetukset. Ulkoministeriö rahoittaa Ilmatieteenlaitoksen hanketta 500.000€. Hankkeen kesto on kolme vuotta (2016–2018).

Rahoituspäätös  15.12.2015

500 000 €

Kohdealue

Saharan eteläpuol Afrikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ympäristötutkimus 30%
  • Teknologinen tutkimus- ja kehitystyö 40%
  • Katastrofin ehkäisy ja valmius 30%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Ilmatieteen laitos

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28924134

Tunnus

UHA2015-015807

Sivua muokattu

23.12.2015