Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,25.03.2013

UEF-UNEP Kansainvälisen ympäristöoikeuden ja diplomatian täydennyskoulutuskurssi

Kuvaus

Ulkoasiainministeriö on tukenut Itä-Suomen ja YK:n ympäristöohjelma UNEP:in yhdessä järjestämää kansainvälisiä ympäristösopimuksia käsittelevää kurssia. Yliopistojen muuttuneen aseman vuoksi kurssi on kilpailutettu vuonna 2011, jolloin yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston kanssa kurssin järjestämiseksi on päätetty jatkaa. Itä-Suomen yliopiston kanssa on tehty vuonna 2012 sopimus 1+1 – periaatteella, johon sisältyy vuoden 2012 kurssin lisäksi optio toisen kurssin järjestämisestä vuonna 2013. Vuoden 2013 kurssi järjestetään elokuussa Joensuussa, kyseessä on kurssin 10. juhlavuosi. Hankkeen tavoitteena on laajentaa kansainvälisten ympäristösopimusten neuvottelijoiden ammatillista perspektiiviä ja siirtää kokeneiden diplomaattien ns. hiljaista tietoa uusille sukupolville. Kurssin tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta kehitys- ja teollisuusmaista tulevien neuvottelijoiden samoin kuin tutkijoiden ja kansalaisjärjestöjen välillä. Kurssin osallistujista yli puolet valitaan kehitysmaista. Kurssin aiheet vaihtelevat vuosittain. Kurssin kotisivu: www.uef.fi/unep

Rahoituspäätös  25.03.2013

80 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

Itä-Suomen yliopisto

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892230

Tunnus

UHA2013-001069

Sivua muokattu

31.07.2013