Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,06.06.2012

Tuki Nepalin perustuslakiprosessille

Kuvaus

Hanke tukee Nepalissa toimivan kansainvälisen kansalaisjärjestön "International Institute for Democracy and Electoral Assistance" (IDEA) käynnissä olevaa perustuslakiprosessin tukiohjelmaa. Nepalin demokratiakehitystä vahvistetaan tukemalla uuden perustuslain neuvottelu-, valmistelu- ja täytäntöönpanoprosessia konfliktin jälkeisessä poliittisesti herkässä tilanteessa. Hankkeen avulla edesautetaan puolueiden ja eri kansanryhmien välistä dialogia kiistanalaisimmista perustuslakikysymyksistä liittyen erityisesti hallitusmuotoon, liittovaltion periaatteisiin ja aiemmin marginalisoitujen ryhmien tasa-arvoiseen asemaan. Hanke myos tuottaa tietoa perustuslakikysymyksistä puolueiden ja kansalaisyhteiskunnan käyttöön ja välittää perustuslakiprosessin tähänastisia tuloksia neljäntoista tiedotuskeskuksen (Constitution Information Center) kautta. Nepalin vuonna 2008 demokraattisilla vaaleilla valittu kansalliskokous ei saanut maahan uutta perustuslakia annettuun määräaikaan mennessä. Hallitus on ilmoittanut, että uudet vaalit järjestetään marraskuussa 2013. Hanke tukee myös Nepalin vaalilautakunnan kapasiteetin lisäämistä erityisen IDEA:n vaalilautakuntien käyttöön kehittämän koulutusmateriaalin avulla sekä tukemalla vaalilautakunnan kykyä tunnistaa ja arvioida vaaliväkivallan riskejä ja vastata sen tuomiin haasteisiin yhteistyössä muiden hallinnonalojen, erityisesti sisäministeriön ja poliisin, sekä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Suomi on rahoittanut IDEAn toimintaa Nepalissa 2010-2013 yhteensä 380.000 eurolla.

Lisätietoa

http://www.idea.int/asia_pacific/nepal/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  06.06.2012

190 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 20%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 30%
  • Lain ja oikeuden kehittäminen 50%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

International Institute for Democracy and Electoral Assistance

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

66011601

Tunnus

UHA2011-007007

Sivua muokattu

27.08.2013