YK:n Sivilisaatioiden Allianssin toimittajien ja virkamiesten koulutusta koskeva hanke Somaliassa yhteistyössä VIKESin kanssa.
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 10.02.2015

YK:n Sivilisaatioiden Allianssin toimittajien ja virkamiesten koulutusta koskeva hanke Somaliassa yhteistyössä VIKESin kanssa.

Kuvaus

YK:n Sivilisaatioiden Allianssi (UNAoC) osallistuu toimittajien ja virkamiesten koulutusta koskevan hankkeen toteuttamiseen Somaliassa yhteistyössä monien paikallisten toimijoiden kanssa, mm. Somalian journalistiliitto (NUSOJ), Somalian Naistoimittajat (SWJ), Somalian Naisten Media Organisaatio (SOFEM), Somalian Informaatioministeriö (Mol) sekä Somalian Kansallinen TV (SNTV). Somalia kuuluu DAC:n määritelmän mukaan vähiten kehittyneisiin maihin. Hanke liittyy suurempaan VIKESin hankkeeseen, jonka päämääränä on edesauttaa Somalian yhteiskunnan rauhanomaista kehitystä kohti tasa-arvoista oikeusvaltiota ja lisätä kansalaisten tiedonsaannin mahdollisuuksia parantamalla Somalian journalistien ammattitaitoa ja toimintamahdollisuuksia sekä auttamalla Somalian kansallista televisiota (SNTV) ja Radio Mogadishua kehittymään kohti julkisen palvelun yleisradiotoimintaa. AoC täydentää omalla koulutusosuudellaan VIKESin toimittajien koulutusta koskevaa hanketta, jonka tavoitteena on valmentaa toimittajia erityisesti tutkivaan journalismiin, median eettisiin kysymyksiin, mediaan liittyvään lainsäädäntöön sekä yleisesti sanan- ja tietoon pääsyn vapautta koskeviin kysymyksiin. Hankkeessa pyritään myös parantamaan naistoimittajien asemaa sekä journalistiyhteisössä että viranomaisten keskuudessa. AoC:n koulutusosuus keskittyy kulttuurien välisiin suhteisiin, uskontojen välisiin jännitteisiin sekä sukupolvien välisiin traumoihin. Hankkeen hyödynsaajia ovat koulutukseen osallistuvat somalialiset journalistit, ml. naistoimittajat sekä virkamiehet, joiden ammatillinen osaaminen kehittyy koulutuksen avulla. Hyödynsaajana on myös edellä mainittujen kohderyhmien tiedotuskanavia käyttävä yleisö, jonka tiedonsaanti paranee ja osallistumismahdollisuudet yhteiskunnan kehittämiseen ja päätöksentekoon lisääntyy.

Rahoituspäätös  10.02.2015

69 000 €

Kohdemaa

Somalia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 30%
  • Vapaa tiedonkulku 40%
  • Ihmisoikeudet 30%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

YK:n Sivilisaatioiden Allianssi

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

27311727

Tunnus

UHA2014-047574

Sivua muokattu

13.02.2015