Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Globaalikasvatusta ja kehitysyhteistyösisältöjä nuorten omaehtoisen mediatuotannon keinoin

Kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on antaa nuorille mahdollisuus luoda aihepiiriin liittyviä uusia mediasisältöjä sekä herättää keskustelua kehityspoliittiisista aiheista mahdollisimman laajan nuorisosegmentin keskuudessa. Toiminta perustuu nuorten omaehtoisuuteen ja juttujen julkaisu tapahtuu sähköisesti Vaikute-verkkomedian kautta, joka on suunnitelmallinen nuorisojulkaisu, jolla on jo valmiiksi oma, sitoutunut lukijakuntansa. Julkaisu löytyy osoitteesta: www.vaikute .net. Vaikute on monimediallinen nuorten oma verkkomedia, jonka tarkoituksena on innostaa nuoria osallistumaan vaikuttamiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Lisäksi julkaisu nostaa esiin nuoriso- ja sukupolvi poliittisia teemoja. Nuoret toimittavat sisällön julkaisuun pääosin itse. Monet kehitysyhteistyöteemat koskettavat nimenomaisesti nuoriso- ja sukupolvipolitiikkaa, joten näemme Vaikutteen varteenotettavaksi kanavaksi levittää tietoa vallitsevasta tilanteesta hankkeen puitteissa. Globaalikasvatusta ja kehitysyhteistyösisältöjä nuorten omaehtoisen mediatuotannon keinoin -hankkeen puitteissa on tarkoitus julkaista vuoden aikana yksi globaaleja kysymyksiä ja kehityspoliittisia aiheita käsittelevä artikkeli, uutinen tai blogikirjoitus jokaisella julkaisuviikolla.Hankkeen aloitusvaiheessa järjestetään toimituskunnalle koulutusviikonloppu, jonka aikana perehdytään verkkotoimittamiseen erityisesti kehityspoliittisesta näkökulmasta ja keskeisimpiin globaaleihin ongelma kohtiin asiantuntijoiden ja toimittajien perehdytyksellä. Julkaistuilla verkkojutuilla on tarkoitus herättää keskustelua ja niitä levitetään erilaisissa sosiaalisen median hyväksi havaituissa kanavissa (tarkempi listaus alla kohdassa 4. Kohderyhmät ja keinot). Lisäksi hankkeen aikana järjestetään toimituskunnalle kehityspoliittinen toimittajavierailu, jonka tavoitteena on luoda mahdollisuus matalan kynnyksen diaglogia alan ammattilaisten kanssa. Hankkeen toteutusta koordinoi Vaikute-verkkomedian päätoimittaja, joka vastaa koko julkaisun sisällöntuotannosta yhdessä yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneen toimitusneuvoston kanssa. Päätoimittajan kanssa yhdessä hankkeesta vastaa myös Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry:n liittohallituksen viestinnästä ja tiedotuksesta vastaava hallituksen jäsen.

Myönnöt

  • 2013: 15 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892175

Tunnus

UHA2012-006467

Sivua muokattu

04.10.2013