Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,02.11.2012

Kansallisten evaluointiyhdistysten kapasiteetin vahvistaminen yhteistyössä IOCE:n kanssa

Kuvaus

Tavoitteena on julkisen politiikan tehokkuuden, tasa-arvoisuuden ja tietoon perustivan vaikuttavuuden parantaminen kehitysmaissa vahvistamalla kansalaisyhteiskunnan evaluointikapasiteetia. Hanke tukee kansallisia evaluointiyhdistyksiä vahvistaen yhdistyksiä instituutioina, niiden strategista roolia ja jäsenten evaluointiammattitaitoa. Hanke käynnistyy 2012 valittujen evaluointiyhdistysten vahvuuksien ja heikkouksien kartoittamisella ja kehittämissuunnitelmien laatimisella. Prosessia tuetaan vertaisyhteistyöllä yhdistysten kesken ja koulutuksella. Joulukuussa 2012 järjestetään Thaimaassa kansainvälisen evaluointiyhdistyksen (IOCE, International Organisation for Cooperation in Evaluation) foorumi, jossa vedetään yhteen evaluointiyhdistysten parhaita käytäntöjä ja kokemuksista opittua. UNICEF tukee IOCE:ta konferenssin valmistelussa ja järjestämisessä sekä vastaamalla hallinnoinnista. Evaluointiyhdistysten kapasiteetin kehittäminen käynnistyy välittömästi Thaimaan foorumin jälkeen ja jatkuu vuonna 2013. Toteutuksessa käytetään useita eri strategioita, mm. vertaisoppiminen, tiedonhallinta Internet-pohjaisesti, e-koulutusohjelmat, kannustimet ja palkinnot yhdityksille innovaatioista. Lisämyötö kohdentuu aloitteen toimeenpanoon Thaimaan foorumin jälkeen, sekä EVA-11n osallistumiseen hankkeen ohjaukseen ja toimeenpanoon.

Rahoituspäätös  02.11.2012

350 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

YK:n lastenrahasto

Ota yhteyttä

avs-keo

Rahoituskohteen numero

89891967

Tunnus

UHA2012-004282

Sivua muokattu

26.03.2013