Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Globaali sirkus

Kuvaus

"Hankkeen tavoitteena on lisätä varkauslaisten nuorten sekä sirkusharrastajien ymmärrystä monikulttuurisuudesta ja globaalista vastuusta sekä yhteistyön voimasta. Tavoitteena on luoda käsitys, että osallistua voi erilaisilla taidoilla, kuten sirkuksen kautta. Toimintaa ohjaa vahvasti käsitys sirkuksesta tasa-arvoisena ja kaikille sopivana taide- ja harrastusmuotona, joka sopii jokaiselle taustasta riippumatta. Esittelypäivillä pyritään vahvistamaan nuorten käsitystä siitä, että jokainen nuori ja lapsi missä tahansa päin maailmaa on yhtä arvokas, ja sitä kautta vähentämään syrjintää ja ennakkoluuloja. Hanke sisältää seitsemän vierailua: yhden koululaisille tarkoitetun tilaisuuden Varkaudessa ja kuusi nuorisosirkusten tiloissa sirkusharrastajille pidettävää tilaisuutta Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Rovaniemellä, Helsingissä ja Tampereella. Vierailujen sopimisista ja käytännön järjestelyistä sekä tiedotuksesta vastaa hankekoordinaattori. Vierailut suunnitellaan vapaaehtoistyönä kolmen eri järjestön voimin: Suomen NuorisoSirkusliiton yhteistyökumppaneina toimivat Klovnit ilman rajoja ry sekä vielä varmistettava monikulttuurista työtä edistävä kansalais järjestö. Vierailut toteutetaan kolmen hengen esittelijätiimillä, jossa on mukana kaksi Klovnit ilman rajoja -yhdistyksen projekteihin osallistunutta esiintyjää ja yksi muuhun taiteen keinoja hyödyntävään kehitysapuprojektiin osallistunut vierailija. Vierailijat kertovat omista kokemuksistaan ja tuovat näin myös kehitysmaiden lasten ja nuorten tarinoita kuultavaksi. Lisäksi esittelyissä nähdään myös klovneriaa. Esittelyt voivat sisältää myös paikallisten sirkusharrastajien esityksiä. Vierailut toteutetaan loka-marraskuussa 2013. Tarkat päivämäärät lyödään lukkoon kevään 2013 aikana. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat nuorisosirkuksetja Varkauden kaupunki, joiden kautta kohderyhmä tavoitetaan ja joiden kanssa on tehty yhteistyö jo aiemminkin. Sisällöt tuotetaan yhteistyössä muun muassa pakolaisleirien lapsien kanssa työskenneen Klovnit ilman rajoja ry:n ja myöhemmin varmistettavan monikulttuurisuuskasvatusta tekevän yhteistyötahon kanssa. Yhteistyötahojen kautta saadaan asiantuntemusta niin kulttuurillisesta avustustyöstä kuin monikulttuurisuuskasvatuksestakin.

Myönnöt

  • 2013: 10 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Suomen NuorisoSirkusliitto ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892176

Tunnus

UHA2012-006469

Sivua muokattu

04.10.2013