Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Konfliktit ja terveyskoulutusviikonloppu

Kuvaus

Sodat ja konfliktit ovat etenkin viime vuosina olleet kansainvälisessä mediassa jatkuvasti esillä. Samoin ne koskettavat yhä etenevässä määrin Suomen kansalaisia matkailun kasvaessa sekä samoin käytännössä kaikkia Suomen armeijassa palvelevia henkilöitä työn kuvansa kautta. Aihepiiri on kuitenkin sisällytetty kovin suppeasti jos laisinkaan lääketieteen peruskoulutukseen. Tämä on kuitenkin teema, jota usein etenkin kansainväliselle komennukselle lähtevä lääkäri kohtaa työssään ja johon kehitysyhteistyöviikonloppu haluaa vuoden 2013 teemalla antaa välineitä.Koulutus järjestetään Helsingissä 13.-14.4.2013 (ks. liite 1, alustava ohjelma) ja sitä suunnitellaan sähköpostin välityksellä sekä FiMSIC:n kansallisissa kokouksissa. Syksyllä 2012 päätetään sopivat luennoitsijat ja otetaan näihin yhteyttä sekä sovitaan tilavarauksista. FiMSIC:n tammikuun 2013 kokouksessa sovitaan ilmoittautumisaikataulun ja tiedotuksen kaltaisista käytännön järjestelyistä. Maaliskuun kokouksessa sovitaan lopullisesta työnjaosta viikonlopun aikana.FiMSIC:llä on vuosikymmeniä toimineen kansainvälisen opiskelijavaihdon ja projektit yön ansiosta hyvä tiedotukseen ja projektinhallintaan liittyvä kokemuspohja, ja sen vuosittain järjestämät viikonloppuseminaarit ja -koulutukset pyrkivät täydentämään lääketieteen koulutustarjontaa. Vuodesta 2006 järjestettyjen kehitysmaakoulutusten aiheina ovat olleet muun muassa konfliktien vaikutus terveyteen, YK:n vuosituhattavoitteet sekä kehitysyhteistyön haasteet ja tulevaisuus. Koulutuksista saatu palaute on ollut pääosin erittäin positiivista: niitä on pidetty tarpeellisena ja kiinnostusta kehitysmaatyöskentelyyn lisäävinä. FiMSIC on toteuttanut lisäksi pienimuotoisen kehitysmaakoulutuksen vuosina 2004-2005 ja osallistuu aktiivisesti lääkärijärjestöjen ja yliopistojen Global Health -kurssin (The Finnish Diploma Course on Global Health) toteutukseen. Muiden FiMSIC:n viime vuosina järjestämien viikonloppuseminaarien aiheita ovat olleet muiden muassa ympäristö ja terveys, ihmisoikeudet- ja terveys, maahanmuuttaja potilaana, välttämättömien lääkkeiden saatavuus, syrjäytyminen Suomessa ja kuoleman kohtaaminen lääkärin työssä.

Myönnöt

  • 2013: 3 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Suomen Medisiinariliitto ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892177

Tunnus

UHA2012-006470

Sivua muokattu

04.10.2013