Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,14.06.2012

Eteläisen Afrikan Biotiedeverkosto; BioFISA-hankkeen toisen vaiheen valmistelu

Kuvaus

Etelä-Afrikasta käsin toimivan NEPAD:in (New Partnership for Africa’s Development) piiriin kuuluva African Biosciences Initiative (ABI) on Afrikan mantereen laajuinen aloite, joka toteutetaan neljän alueellisen verkoston kautta. SANBio-verkosto kauttaa eteläisen Afrikan maat. Suomi on yhdessä Etelä-Afrikan kanssa tukenut eteläisen Afrikan alueellisen biotieteiden verkoston perustamista ja käynnistämistä. Hankkeen nimi on BioFISA (The Finnish-Southern African Partnership Programme to Strengthen the Southern African Network for Biosciences (SANBIO) established under the auspieces of the New Partnership for Africa’s Development (NEPAD)). Vuonna 2009 alkanut hankkeen ensimmäinen vaihe päättyi syyskuussa 2012. Hankkeen välievaluointi tehtiin vuonna 2011. Evaluointi suosittaa, että tekemällä tiettyjä muutoksia ensimmäisen vaiheen loppukaudelle hankkeelle on tarkoituksenmukaista suunnitella jatkovaihetta. Eteläisen Afrikan yksikkö ALI-30 esittää 190 000 euron rahoitusta Eteläisen Afrikan biotiedeverkoston tukihankkeen (BioFISA) II-vaiheen suunnitteluun.

Rahoituspäätös  14.06.2012

190 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Tietoliikennepolitiikka ja -hallinto 100%

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28922101

Tunnus

UHA2011-006151

Sivua muokattu

19.06.2013