Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,24.10.2012

Monenk. yhteistyön vaikuttavuuden parantaminen. Temaattinen yhte

Kuvaus

Monenkeskisen kehitysyhteistyön vaikuttavuuden parantaminen henkilökunnan koulutuksella ja perehdyttämisellä ympäristöpolitiikkaan ja siihen liittyviin asiantuntijaseminaareihin ja vastaaviin aktiviteetteihin. Yksikön hoitovelvoitteiden kasvamisen myötä myös yksikön henkilökunnan lukumäärä on kasvanut ja työtehtävät ovat monipuolistuneet. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen, edellyttää mm mahdollisuutta tutustua laajemmin ympäristöpolitiikkaan ja sen asiakokonaisuuksiin.

Rahoituspäätös  24.10.2012

50 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Aavikoitumisen torjunta

Toimiala

  • Hallintokulut 100%

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89850401

Tunnus

UHA2012-004268

Sivua muokattu

29.04.2013