Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,25.04.2012

FAO/Maatalous osaksi ilmastomuutoksen torjuntaa

Kuvaus

Maatalous- osaksi ilmaston muutosta (2010-2014) hankkeen tavoite on kehittää ja edistää kestävien maatalouskäytäntöjen käyttöönottoa ja näin vähentää päästöjä,vahvistaa ruokaturvaa, parantaa maatalouden kykyä sopeutua ilmaston lämpenemiseen sekä parantaa maatalouden mahdollisuuksia saada rahoitusta. Hankkeen toteutus jakaantuu viiteen komponenttiin: 1) Perustiedon tuottaminen, 2) Vaihtoehtojen kehittäminen sekä neuvonta, 3) Eri sidosryhmien tietoisuuden, osallistumisen ja kumppanuuden vahvistaminen, 4) Teknisten neuvoa antavien prosessien vahvistaminen sekä 5) Opintoyhmien kehittäminen. Hanke toteutetaan toisiaan tukevien hankeiden verkostona, jossa yhtä hanketta rahoitetaan Suomen tuen turvin. Suomen kokonaistuen tavoite on 6,36 miljoonaa euroa. Hanketta on rahoitettu 4,91 miljoonalla eurolla vuosina 2010-2013. Maatalouden kokonaispäästöt ovat noin 31 % kasvihuonekaasupäästöistä. Tästä kaksi kolmas osaa on peräisin kehitysmaista. Tämän takia kehitysmaiden kannalta on tärkeää pystyä mittaamaan maatalouden päästöjä ja saada ne mukaan ilmastosopimukseen sekä samalla parantaa kehitysmaiden edellytyksiä täyttää kehitysrahoituslaitosten rahoituksen kestävyyskriteerit, jotka ovat rahoituksen ennakkoehto. Suomen rahoittaman, FAO:n viisivuotiseen ohjelmaan kuuluvan komponentin tavoite on edistää siirtymistä ilmastokestävään maatalouteen (climate smart agriculture) painopisteenä maatason kapasiteetin vahvistaminen erityisesti pienviljelyvaltaisessa maataloudessa sekä menetelmien testaaminen pilottien avulla.

Rahoituspäätös  25.04.2012

950 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Maatalouden kehittäminen 35%
  • Maatalousneuvonta 10%
  • Maatalouden vaihtoehtoinen kehitys 55%

Rahoituskanava

YK:n elintarvike- ja maatalousjärj

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

81501101

Tunnus

UHA2011-007022

Sivua muokattu

13.08.2013