Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Afrikan sarven kehityskysymystenviestintähanke

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä suuren yleisön tietoisuutta ja ymmärrystä Afrikan sarven ajankohtaisista kysymyksistä ja kehityshaasteista. Vuonna 2013 halutaan monipuolistaa erityisesti Somaliasta käytävää julkista ja poliittista keskustelua tuomalla esiin naisten sekä vähemmistöjen asemaan liittyviä kysymyksiä. Tämä on tärkeää, koska tällä hetkellä klaanipohjaiseen sovitteluun ja valtion rakentamiseen perustuva prosessi jättää naiset marginaaliseen asemaan. Vielä marginaalisemmassa sosiaalisessa ja yhteiskunnallisessa asemassa ovat Somalian vähemmistöklaanit, joihin kuuluvia YK on arvioinut olevan jopa 1/3 väestöstä. Lisäksi tässä hankkeessa huomiota kiinnitetään kulttuurin, kielen ja opetuksen rooliin ja merkitykseen tasa-arvoisessa yhteiskunnallisessa kehityksessä koko Afrikan sarven alueella. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi järjestetään kaksi seminaaria sekä julkaistaan kaksi Afrikan Sarvi -lehden numeroa. Seminaarit ovat: 1) Kaikille kiinnostuneille avoin englanninkielinen seminaari aiheesta ""Tasa-arvon haasteita somalialaisessa yhteiskunnassa""(alustava otsikko). Tilaisuus järjestetään 24.9.2013 yhteistyössä Suomen Akatemian hankkeen ""Islam and security revisited"" (Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos) kanssa yliopiston tiloissa. Puhujaksi ollaan parhaillaan etsimässä somalialaista naispuolista asiantuntijaa, joka pystyy analysoimaan naisten asemaa ja ajankohtaisia haasteita Somalian poliittisessa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Toiseksi puhujaksi on lupautunut Somalian syrjittyjen vähemmistöryhmien tutkija Alliant International Universitystä, San Diegosta, Yhdysvalloista. Seminaarissa tulee lisäksi olemaan suomalainen kommentaattori. 2) Somalinkielinen seminaari samasta aiheesta seuraavana päivänä 2S.9.2013. Mahdollisuus naisten ja vähemmistöjen asemasta käytävään keskusteluun myös somaiin kielellä on tärkeää Suomessa asuvan somaliyhteisön osallistamiseksi.

Myönnöt

  • 2013: 15 190 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Suomen Somalia-verkosto ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892168

Tunnus

UHA2012-006413

Sivua muokattu

04.10.2013