Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Perusopetuksella kehitystä ja kumppanuutta

Kuvaus

"Hanke pyrkii herättämän keskustelua oikeudenmukaisemman maailman puolesta toimimisen tavoista. Se tehdaan tuottamalla oppimiseen ja peruskoulutukseen keskittyva kiertonäyttely ja tietopaketti, joissa tansanialaiset ja suomalaiset tavalliset ihmiset kertovat ajatuksiaan koulutuksen kokemuksista, merkityksestä seka ajatuksistaan vapaaehtoisuudesta. Hankkeen esivaiheessa kerataan kevään 2013 aikana Suomessa ja Tansaniassa ihmisten mielipiteitä ja ajatuksia kehityksen kysymyksistä ja niihin vaikuttamisesta seka perusopetuksen ja kehityksen suhteista. Tansaniassa tämän tekevat kumppanijarjestön Weetun vapaaehtoiset. Kyselyt tehdaan Suomessa kevään aikana esim. Mahdollisuuksien tori tapahtumien yhteydessä, asukastaloissa ja -illoissa. Niita toteuttavat Setlementtiliiton kehitysyhteistyöhön liittyvän työryhmän viestintään keskittyneet vapaaehtoiset seka Setlementtiliiton ko. toimialojen työntekijät (asuminen ja monikulttuurinen työ). Hankkeen kaytannän toimintojen sujumisesta ja toimintojen yhteensovittamisesta vastaa osa-aikainen hankekoordinaattori. Hänen tehtaviinsä kuuluu kokonaisuuden organisointi ja yhteydenpito Tansaniaan. Vapaaehtoisten keräämät koulutuksen ja vapaaehtoisuuden tarinat muodostavat rakenteellisen tietopohjan lisäksi aineistokokonaisuuden. Tansaniassa hankekumppanimme keraa syrjäkylien asukkaiden käsityksiä oppimisesta ja vapaaehtoisuudesta. Tarinat kertomukset käännetään ulugurusta Iswahilista suomeksi ja vapaaehtoistoimijat tuottavat tekstin suomeksi. Kylissä tapahtuvat kokemusten saamista vauhditetaan kuvakorteilla joiden avulla voidaan haastatteluja rytmittää. Myös Suomessa tapahtuvaa mielipiteiden herumista voidaan myos vauhdittaa virikekorttien avulla. Nayttelyä taustoitetaan Tansaniaa koskevien vuosituhattavoitteiden ja muiden kehityksen rakenteellisten muuttujien avulla. Kertyneestä aineistosta muokataan näyttelyaineisto kesän aikana. Ulkopuolisen graafikon kanssa tuotetaan nayttelyaineiston ja muu kasvatuksellisen virikemateriaalin ammattimainen ja nayttava visuaalinen ilme, joka tukee hankkeen viestin perille menoa. Kehityskysymysten ja opetuksen seka vapaaehtoisuuden ajatuksista koostetaan ihmisilta kerattyja ajatuksia ja siita tehdaan pieni pdf-taitettu verkkoaineisto.

Myönnöt

  • 2013: 8 500 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Suomen Setlementtiliitto ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892169

Tunnus

UHA2012-006414

Sivua muokattu

04.10.2013