Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,22.05.2017

Tuki kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman (10YFP) kestävää rakentamista koskevalle alaohjelmalle

Kuvaus

Uusi kaupunkikehityksen 20-vuotinen ohjelma (New Urban Agenda, NUA) hyväksyttiin Habitat III-konferenssissa lokakuussa 2016. Suomi on panostanut erityisesti kestävän kulutuksen ja tuotannon 10YFP-puiteohjelman kestävän rakentamisen alaohjelman (Sustainable Buildings and Construction; SBC) toimeenpanoon. SBC tukee suoraan kaupunkikehitysohjelman toimeenpanoa samoin kuin Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Kestävän rakentamisen alaohjelman tavoitteina on: 1) luoda kestävän rakentamisen politiikkojen toimeenpanon mahdollistavat puitteet; 2) edistää kestävää, kohtuuhintaista ja sosiaalista asuintuotantoa; 3) edistää rakentamisen tuotantoketjun kestävyyttä; 4) vähentää rakentamisen ja rakennussektorin ilmastovaikutuksia ja edistää ilmastoresilienssiä; sekä 5) edistää tiedonjakamista ja tietoisuuden lisäämistä. SBC-hankkeen pääasialliset hyödynsaajat ovat kehitysmaiden ja kehittyvien maiden hallitukset, yritykset, kansalaisjärjestöt, tutkimuslaitokset ja kansalaiset. Verkostomaisen työskentelytavan kautta hanke palvelee kestävän rakentamisen ja asumisen tavoitteiden saavuttamista globaalisti. Toiminnan vaikutusten kautta hyödynsaajana on lopulta myös ympäristön tila. Kestävän rakentamisen alaohjelman toimeenpanoa kehitysmaissa ehdotetaan tuettavan 200 000 eurolla 2017 aikana.

Rahoituspäätös  22.05.2017

200 000 €

Myönnöt

  • 2017: 200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Asuntopolitiikka ja -hallinto 10%
  • Rakennuspolitiikka ja -hallinto 50%
  • Kaupunkien kehittäminen ja hallinto 40%

Rahoituskanava

YK:n ympäristöohjelma

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892787

Tunnus

UHA2017-001705

Sivua muokattu

29.05.2017