Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

SENEGAL/Huumekuntoutus malli

Kuvaus

Hanke pyrkii kehittämään Senegaliin soveltuvan työmallin, jolla torjutaan huumeiden käytön aiheuttamia sosiaalisia ongelmia yhteisöissä. Pohjana mallille toimii Omaiset huumetyön tukena-järjestön Suomessa käyttämä avokuntoutuksen malli. Senegalista on tullut kansainvälisen huumekaupan kauttakulkumaa, jonka seurauksena huumeongelma on kasvamassa eriyisesti alueilla, joilla toimeentulomahdollisuudet ovat heikot. Hankkeen tavoitteena on kehittää Senegaliin soveltuva työmalli, jolla torjutaan huumeiden käytön aiheuttamia sosiaalisia ongelmia yhteisöissä.Luodaan viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja paikallisten asukkaiden yhteistyöverkosto tiedon kanavoimiseksi. Hyödynnetään yhteisö-ja ryhmätyön menetelmiä tiedollisten ja taidollisten valmiuksien vahvistamiseksi.

Toimiala

  • Huumevalvonta ja -valistus 100%

Rahoituskanava

Omaiset Huumetyön Tukena ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

26902401

Tunnus

UHA2011-006592

Sivua muokattu

01.11.2012