Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Reilun kaupan ja kehityspolitiikan aikakauslehti (Maailmankauppalehti)

Kuvaus

"Hankkeen tavoitteena on saada kehittyvien maiden kansalaisten, erityisesti heikossa asemassa olevien ihmisten ääntä kuuluville Suomessa. Maailmankauppalehti pyrkii tuomaan esiin reilun kaupan merkityksen kehitysmaiden ihmisille ja osoittamaan oikeudenmukaisen ja yhteisesti hyväksyttyihin sääntöihin perustuvan kauppajärjestelmän olevan mahdollinen. Lehti pyrkii myös lisäämään suomalaisten ymmärrystä kehitysmaiden ihmisten arjesta ja työnteosta ja tuomaan kasvot tuotteiden tekijöille. Maailmankauppalehti haluaa viestittää, että matka tuotteen tekijästä kuluttajaan on ketju ihmiseltä ihmiselle. Hankkeessa julkaistaan vuoden 2013 aikana neljä numeroa tabloid-kokoista, neliväripainettua lehteä (Maailmankauppalehti). Lehdessä julkaistaan monipuolista materiaalia kolumneista ja haastatteluista laajoihin artikkeleihin, sekä kuvallista ilmaisua valokuvista piirroksiin. Tavoitteena on helppolukuinen lehti, joka houkuttelee ulkoasullaan sekä tarjoaa tietoa yleistyksiä laajemmalle ja syvemmälle. Kuvituksen kautta voidaan täydentää lukijan kokemusta kehitysmaiden arjesta ja kulttuurista."

Myönnöt

  • 2013: 37 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Maailmankauppojen Liitto ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892215

Tunnus

UHA2013-000159

Sivua muokattu

04.10.2013