Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Lasten oikeudet tutuksi

Kuvaus

"Hankkeen tavoitteena on lisätä lasten, nuorten ja opettajien tietoisuutta lasten oikeuksista ja haastaa heitä pohtimaan erilaisen kulttuurin, elämäntapojen ja maailman eriarvoistumisen syitä ja seurauksia. Lasten oikeuksien esille tuominen antaa tietoa kehitysmaista sekä kehitysmaiden ja teollistuneiden maiden eroista. Lisäksi lasten asemaa ja oikeuksia eri puolilla maailmaa tuodaan hankkeessa esille. Hankkeessa mukana olevat maahanmuuttajat toimivat oman maansa ja kulttuurinsa asiantuntijoina. Hanke jatkaa jo useana vuonna hyvaksi havaittujen keinojen avulla lisäämään suvaitsevaisuutta ja tietoisuutta lasten oikeuksista. Hanke on kaksiosainen. Hanke koostuu opetustunneista alakoulujen 3.-6. luokille sekä lapsen oikeuksien päivän tapahtumasta 20.11. yläkoulun oppilaille."

Myönnöt

  • 2013: 13 300 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Satakun

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892212

Tunnus

UHA2013-000156

Sivua muokattu

04.10.2013