Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,16.06.2017

Tuki Afganistanin riippumattomalle ihmisoikeuskomissiolle (AIHRC), 2. lisämyöntö

Kuvaus

Afganistanin perustuslakiin perustuva riippumaton ihmisoikeuskomissio (Afghanistan Independent Human Rights Comission, AIHRC) on Afganistanin tärkein ihmisoikeustoimija. Sen päätehtäviä ovat 1) tarkkailla maan ihmisoikeustilannetta, 2) edistää ja suojella ihmisoikeuksia, 3) tarkkailla ja edistää afganistanilaisten ihmisoikeuksien toteutumista ja pääsyä oikeuslaitoksen palveluiden piiriin, 4) ihmisoikeusrikkomusten tutkimus ja seuranta sekä 5) ihmisoikeustilanteen parantaminen maassa. AIHRC toimii Afganistanin hallituksen neuvoa antavana elimenä ja antaa tukea ja neuvontaa kansalaisille, joiden ihmisoikeuksia on loukattu tai jotka ovat loukkauksille alttiita. Suomi tukee AIHRC:n työtä yhteensä 1 000 000 eurolla vuosina 2017-2018.

Lisätietoa

http://www.aihrc.org.af/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  16.06.2017

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • lapset

Rahoituskanava

Afghanistan Independent Human Rights Commission

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

62504401

Tunnus

UHA2017-000837

Sivua muokattu

21.09.2017