Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Globaalia ympäristökasvatusta toiminallisesti ekologisen velan viitekehyksessä

Kuvaus

"Hankkeen päätavoitteena on globaaIin ympäristöoikeudenmukaisuuden ja sosiaalisen yhdenvertaisuuden lisääminen, sekä ekologisen velan eri muotojen purkaminen teollisen Pohjoisen ja globaalin Etelän väliltä. Päätavoitteen edistämiseksi hankkeen erillistavoitteet ovat: a) 10-19 -vuotiaiden nuorten ja varhaisnuorten sekä heidän kanssaan työskentelevien kasvattajien tietoisuuden lisääminen ja aktivoiminen toimimaan omassa elinpiirissään tavalla, joka tukee ekologisesti kestävämpien ja sosiaalisesti oikeudenmukaisempien Pohjoisen ja Etelän välisten suhteiden muodostumista. b) kohderyhmien tietämyksen lisääminen konkreettisista tavoista vaikuttaa tasa-arvoisempien ja kestävämpien Pohjoisen ja Etelän välisten suhteiden luomiseksi sekä kyky löytää tietoa sekä vaikuttamisen kanavia niin globaalilla kuin paikallisella tasolla. c) kohderyhmien toiveikkuuden ja konkreettisen toiminnan lisääminen globaalin ympäristöoikeudenmukaisuuden ja sosiaalisen yhdenvertaisuuden lisäämiseksi yhteistyössä paikallisten ympäristö- ja kehitystoimijoiden kanssa. Edellisessä hankkeessa tuotettu materiaali ja työstetyt teemat toimivat hankkeen temaattisena viitekehyksenä. (ks. http://lNW'N.maanystavat.fi/ekologinenvelka/materiaalit.html) Tässä hankkeessa teemojen käsittelyssä pääpaino on toiminnallisten menetelmien kehittämisessä, kouluttamisessa ja toteutuksessa. Perusajatus on: miten ""tekemällä"" voi opettaa ja pohtia globaaleja ympäristö- ja sosiaalisia oikeudenmukaisuus- kysymyksiä nuorten ja varhaisnuorten kanssa? Tavoitteena on viedä pohdinta pois perinteisestä luokkaympäristöstä. Toiminnallisuus sopii hyvin aihepiirien ongelmakenttään ja antaa tilaisuuden lähestyä nuoria aktiiviisina toimijoina keskustelun ja arjen esimerkkien kautta. Edellisen hankkeen osana järjestetyissä ammattikasvattajien koulutuksissa tuli esiin kasvattajien toive saada käyttöönsä lisää toiminnallisempia työtapoja globaalien ympäristöongelmien ja globaaIin eriarvoisuuden käsittelyyn. Myös nuorisotoimen puolella oltiin kiinnostuneita toiminnallisista työtavoista. Hanketta toteuttaessa ideoimme vapaaehtoisten kanssa myös toiminnallisempia teematunteja ja muiden järjestöjen kanssa yhdessä toteutettavia globaaleja ympäristöpäiviä kouluille, joita myös pilotoitiin positiivisin tuloksin."

Myönnöt

  • 2013: 35 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Maan ystävät ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892214

Tunnus

UHA2013-000158

Sivua muokattu

04.10.2013