Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Ekologinen sanitaatio kansalaisjärjestöjen osaamiseksi (ESKO)

Kuvaus

"Tavoitteena on lisätä suomalaisten kansalaisjärjestöjen ja sitä kautta myös heidän paikallisten yhteistyökumppaneidensa tietoa ja tietoisuutta sanitaatioon/ WASH:iin (WASH = vesi, sanitaatio ja hygienia) liittyvissä teemoissa ja niiden huomioon ottamiseksi hankesuunnittelussa ja hankkeiden aikana. Hankkeessa identifioidaan suomalaisia kansalaisjärjestöjä, haastetaan järjestöjä toimimaan paremman sanitaation puolesta ja huomioimaan teeman paremmin kehitysyhteistyöhankkeissaan. Järjestöille tehdään yksinkertaista ja kiinnostavaa koulutusmateriaalia (esite, Power Point -esitykset, sähköistä materiaalia ja linkitykset sanitaatioalan sivustoille ja lisämateriaaliin), jotta myös asiaa tuntemattomat voisivat paremmin ja helpommin siihen tutustua. Aiemmissa VKK- ja kehitysyhteistyöhankkeissa kerättyä ja tehtyä materiaalia voidaan käyttää tämän hankkeen materiaalien pohjana (esim. suuren suosion saaneen sanitaatio-oppaan), joten materiaalit saadaan toteutettua suhteellisen pienellä panostuksella. Materiaalin tuottamisen lisäksi koulutetaan ja jalkautetaan sanitaatiotietoa tehokkaasti järjestöihin. Olennaisena osana jalkauttamista toimisivat Kepan hankeneuvojat, joille järjestetään koulutusta. Kepan verkostojen kautta voidaan tavoittaa myös sen jäsenjärjestöt ja järjestää kaikille avointa koulutusta. Tämän lisäksi järjestöissä tehdään henkilökohtaisia vierailuja ja keskustellaan tiedon ja koulutuksen tarpeesta. Tarpeen ja sopimuksen mukaan tehdään myös räätälöityjä koulutuksia järjestöissä avain henkilöille. Koulutusta keskitetään erityisesti ulkoministeriön kumppanuusjärjestöille. Kontaktoinnit, koulutukset ja materiaalin koostamisen ja levittämisen hoitavat 1-2 osa-aikaista Käymäläseura Huussi ry.:n työntekijää. Työntekijät ovat alan kokeneita asiantuntijoita ja sanitaatio- sekä kehitysyhteistyöhankkeita tuntevia henkilöitä. Tämän lisäksi käytännön työhön osallistuvat yhdistyksen aktiiviset vapaaehtoiset, toimistoharjoittelijat ja työn toteutusta ja laatua seuraa kiinteästi yhdistyksen hallitus. Hankkeeseen liittyen toteutetaan tilattu opinnäytetyö analysoimaan hankkeen vaikuttavuutta ja tiivistämään hankkeen tuotokset ja tulokset sekä parantamaan toiminnan jatkuvuutta (käsikirja)."

Myönnöt

  • 2013: 32 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Käymäläseura Huussi ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892218

Tunnus

UHA2013-000164

Sivua muokattu

04.10.2013