Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Global Friends

Kuvaus

"Global Friends - hankkeen sisällölliset tavoitteet ovat: • Rakennamme yhteyttä eri kulttuureista tulevien lasten ja nuorten välillä • Kohtamme erilaisuutta ja opimme kunnioittamaan sitä. • Tarjoamme seurakuntien lapsille ja nuorille mahdollisuuksia ja välineitä säilyttää ja edistää toivon näköaloja globaalien uhkakuvien torjumiseksi. • Tarjoamme seurakuntien lapsille ja nuorille mahdollisuuksia huolehtia heikommista ja kantaa maailmanlaajaa vastuuta. • Toimimme luomakunnan, oikeudenmukaisuuden ja rauhan hyväksi. • Olemme aktiivisessa kanssakäymisessä länsimaalaisten ja kehitysmaiden kirkkojen kanssa. Global Friends -hankeessa rakennetaan kansainvälinen verkkokahvila lasten ja nuorten virtuaalista kohtaamista varten. Toimintakielenä on englanti. Verkkokahvilaan (sivusto/portaali) tuotetaan materiaalia globaalikasvatusteemojen sisällölliseen käsittelyyn. Materiaali tuotetaan työpajoissa yhdessä lasten ja nuorten kanssa siten, että lapset ja nuoret valitsevat itseään kiinnostavat teemat ja tuottavat niistä materiaalia työskentelyjen avuksi. Sisältö materiaalien lisäksi verkkokahvilasta löytyy materiaali ja ohjeet teemojen työstämisen erilaisiin teknisiin toteutuksiin, kuten ilmaiset äänen ja videon editointiohjelmat, kuvankäsittelyohjelmat ja käyttöohjeet näihin. Tavoite on, että lasten ja nuorten ryhmät (12-18 -vuotiaat) käsittelevät valitsemaansa teemaa, tuottavat sen esityksen muotoon (valokuvanäyttelyt, sarjakuvat, teatteri- tai musiikkiesitys ... ), sekä jakavat ja julkaisevat tuotoksensa kahvilassa. Oman ryhmänsä työskentelyn aikana ryhmät voivat pyytää kommentteja ja apua muilta ryhmiltä ja kertoa, miten eri tavoin käyttävät tuotostaan. Kansainvälinen verkkokahvila toimii interaktiivisesti hyödyntäen sosiaalisen median mahdollisuuksia. Aineistomateriaalia tuotetaan lasten ja nuorten työpajoissa kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa työpajoissa tuotetaan materiaali globaalikasvatusteemojen käsittelyä varten, toisessa vaiheessa työpajoissa tuetaan ryhmien omien tuotosten syntymistä emo teemoihin liittyen. Työssä uskotaan lasten ja nuorten yhdessä tekemiseen ja omaan osallistumiseen. Työpajoissa käytetään osallistavia menetelmiä ja erilaista taidepedagogiikkaa."

Myönnöt

  • 2013: 15 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Nuorten Keskus ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892207

Tunnus

UHA2013-000149

Sivua muokattu

04.10.2013