Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Sigma kehitysmaauutiset radio-ohjelma, nettiradio ja kotisivut

Kuvaus

"""Sigma kehitysmaauutiset"" radio-ohjelmalla pyritään tiedottamaan kehitysmaissa tehtavasta kehitysyhteistyöstä, kehityskysymyksistä ja kehitysmaiden olosuhteista. Se tekee myös tunnetuksi kehitysmaiden kulttuuria ja käsittelee ihmisoikeuksia, demokratiaa ja humanitaarisia kysymyksia. Radio-ohjelmalla tehdaan kuuntelijoille tutuksi kehitysmaiden ihmiset, heidän kulttuurinsa ja heidän jatkuvat ja tilapäiset ongelmansa ja ne ratkaisut, joilla kehitysyhteistyö heitä auttaa. Tiedotuksella pyritään tekemaan tutuksi ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa kehitykseen, Suomen kehityspoliittisen ohjelman tavoitteita ja YK: n vuosituhatjulistuksen päämääriä. Kehitystavoitteena on saada kuuntelijat suvaitsevaisemmiksi kehitysmaita, niiden ihmisiä ja kulttuureja kohtaan seka rohkaista heita globaaliin vastuuseen ja kanssakäymiseen. Välittomänä tavoitteena on auttaa kuuntelijoita tietämään kehitysmaiden ajankohtaisista kysymyksista. Kuuntelijat voivat vaikuttaa kehitysmaiden asioihin ostotottumuksien muuttamisen kautta. He voivat myos saatuaan tietoa kehitysmaista vaikuttaa asioihin käytettävissä olevien kanavien kautta. Kuuntelijat voivat muuttua ymmärtäväisemmiksi Suomessa asuvia kehitysmaiden ihmisia kohtaan ja toimia heidän hyväkseen. Säännöllisellä radio-ohjelmalla on mahdollisuus vaikuttaa myönteisesti kuulijoihin. Radio on media, jolla voidaan vaikuttaa asenteisiin ja arvoihin."

Myönnöt

  • 2013: 13 600 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Operaatio Mobilisaatio ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892205

Tunnus

UHA2013-000145

Sivua muokattu

04.10.2013