Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Vieras tutuksi

Kuvaus

"Tavoite a. Lisätä kehitysmaiden köyhien ja syrjäytyneiden, erityisesti naisten aseman tuntemusta b. Kasvattaa globaalin vastuun kantamista Suomessa, erityisesti nuorten keskuudessa c. Tutkia suomalaisen kurssimuotoisen koulutuksenja ja nuorison työpajatoiminnan soveltuvuutta Intian oloihin d. Lisätä vuorovaikutusta ja yksilön omia osallistumismahdollisuuksia kehitysyhteistyössä e. Tutustua Suomessa ns, kolmannen sektorin toimintaan syrjäytyneisyyden ja sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi Miten a. Tavataan Suomen koululaisia kouluvierailluilla Pyhäjoella, Pulkkilan ja Äänekosken peruskouluissa, joissa vieraat kertovat Intian oloista. Samalla vieraat pääsevät tutustumaan Suomen peruskoulujärjestelmään. b. Vieraillaan Kalajoen kristillisellä Opistolla ja Limingassa ammattiopisto Luovissa. Vieraat kertovat Intian nuorten mahdollisuuksista opiskella. Samalla tutustutaan erityisesti näiden oppilaitosten lyhytkurssitarjontaan c. Tutustutaan Raahen aikuiskoulutuskeskuksen kurssitarjontaan ja Oulun seudun ammattiopiston erityisesti sosiaalialan ammattikoulutukseen d. Tutustutaan naisjärjestöjen kansainväliseen toimintaan Pälkäneellä Soroptimistien ja Marttojen sekä Raahessa Zontien järjestöissä e. Tutustutaan 4-H toimintaan Pyhäjoella f. Vierailu Pyhäjoen terveyskeskuksessa ja vanhainkodissa g . Yleisötapahtumia vierailupaikkakunnilla Hartolassa, Pyhäjoella, Limingassa, Oulussa ja Äänekoskella Aikataulu ja voimavarat a. Vierailu tapahtuu 2. - 15. 4. 2013 b. Vierailun käytännön järjestelyistä ja kustannuksista vastaavat kullakin paikkakunnalla Operaatio Ruutin jäsenet vapaaehtoistyönä c. Yhteistyökumppaneita: Pyhäjoen seurakunta ( tiedottaminen), Kalajoen kristillinen kansanopisto (kolmannen sektorin toiminta kasvatuksessa), Oulun seudun ammattiopisto (ammatillinen koulutus, ""Kansainvälinen ja monikulttuurinen Suomi"" opintoviikko) Yhteistyössä yllä mainitut oppilaitokset ja järjestöt. Ohjelman suunnittelu ja järjestelyvastruu Operaatio Ruutin paikallisilla jäsenillä. Tapahtumavastuu a.o. oppilaitosten kansainvälisyyskasvatuksesta vastaavalla. Kaikki toimijat vapaaehtoisia"

Myönnöt

  • 2013: 3 200 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Operaatio Ruut

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892204

Tunnus

UHA2013-000144

Sivua muokattu

04.10.2013