Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Baobabpuussa ei ole piikkejä - Senegal suomalaisin silmin

Kuvaus

"Hankkeella pyritään tuottamaan sellaista tiedotus- tai kehityskasvatukseen soveltuvaa aineistoa, jonka avulla voidaan lisätä yläkoulu- ja lukioikäisten nuorten tietoutta ajankohtaisista ja ihmisläheisistä asioista Senegalissa. Siitä, mitä tapahtuu demokraattiseen kehitykseen sitoutuneessa kehitysmaassa ja miten nämä yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset heijastuvat tavallisten ihmisten elämään. Tavoitteena on kertoa pieniä, ihmisiläheisiä tarinoita senegalilaisten ihmisten arjesta ja näin tuoda tekstin ja kuvien avulla senegalilaisten ihmisten arki lähemmäksi suomalaisten nuorten kokemusmaailmaa. Hankkeen toteuttajat uskovat, että kirjan ja valokuvien avulla nuoret saadaan aidosti kiinnostumaan niistä ongelmista ja haasteista, mitä globalisaatio, ilmastonmuutos, koulutuksen puute yms. tuovat mukanaan, ja toisaalta, miten suuri merkitys ihmisen hyvinvoinnille voi pienillä teoilla, vaikkapa elinympäristön kohentumisella tai kulttuurien välisellä vuorovaikutuksella olla. Materiaali tulee sähköisesti Internettiin saataville ja koska nykypäivän nuoret käyttävät luontevasti sosiaalista mediaa ja yhteisöpalveluja , perustetaan hankkeelle myös oma Facebook sivu. Materiaalia tarjotaan levitettäväksi myös koulujen kautta ja koulut voivat hyödyntää sitä myös omassa kehityskasvatuksessaan. Margherita Zilliacus, joka on perehtynyt Länsi Afrikan maiden kehityspoliittisiin kysymyksiin, kirjoittanut niistä useita teoksia sekä myös vienyt tätä tietoutta mm. kouluihin, päivittää vuonna 2001 kirjoittamansa kirjan (Baobabträdet har inga taggar - Senegal genom finländska linser) kuvaamaan paremmin ihmisten nykytodellisuutta; ts. pieniä tarinoita ihmisten arjesta Senegalissa. Hän hakee UM:n toimittajien matka-apurahaa Senegaliin suuntautuvaan matkaan. Stefan Bremer, joka on Suomen valokuvajournalismin ja myös valokuvataiteen keskeisiä hahmoja ja joka on myös työskennellyt paljon mm. Egyptissä (näyttely parhaillaan WEEGEEssä), Etelä Afrikassa ja Beninissä, lähtee kuvaamaan ihmisten arkea Senegalissa. Hän on valmis tekemään kuvareportaasin hyvin pienellä palkkioIla hyvän asian puolesta. Hän hakee UM:n toimittajien matka-apurahaa Senegaliin suuntautuvaan matkaan."

Myönnöt

  • 2013: 6 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Omaiset Huumetyön Tukena ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892206

Tunnus

UHA2013-000146

Sivua muokattu

04.10.2013