Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Artikelserie och undervisningsmaterial om millenniemål 7

Kuvaus

"Projektet resulterar i en serie bestående av sammanlagt åtta artiklar som publiceras i tidskriften Finlands natur, som år 2013 börjar utkomma med fyra nummer per år (mars, juni, september, december). Utgivningstakten är 2 artiklar per nummer och de kommer att få en egen avdelning i tidskriften. Artiklarnas längd är 6.000-10.000 tecken och de presenteras rikt illustrerade på 1-2 uppslag. Finlands Naturs upplaga är omkring 4500 exemplar och den är den enda svenskspråkiga tidskriften som fokuserar på frågor kring naturen och miljön. Samma material, dvs de åtta artiklarna med olika former av illustrationer (foton, grafer, tabeller etc), kommer även att bearbetas till ett undervisningsmaterial för den grundläggande utbildningen (åk 8-9) och gymnasiet. Materialet publiceras i tryckt form i likhet med den serie temahäften (stiftat häfte A4, 24 sidor) som Natur och Miljö i många år gett ut med stöd från utrikesministeriet. Upplagan är 4000 ex. Undervisningsmaterialets upplägg och format att förnyas jämfört med de tidigare temahäftena. De övningsuppgifter som tidigare funnits som en skild bilaga kommer nu att integreras i häftet. Språket redigeras så att det passar bättre för en yngre målgrupp än Finlands Naturs läsare. I likhet med undervisningsmaterialet Miljöjournalisten, som Natur och Miljö producerade år 2010, kommer en del av övningsuppgifterna att bygga på informationssökning på webben. En editerad länklista till källor kommer därför att upprätthållas på Natur och Miljös webbplats. "

Myönnöt

  • 2013: 15 600 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Natur och Miljö rf

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892209

Tunnus

UHA2013-000151

Sivua muokattu

04.10.2013