Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,26.04.2013

Ohjelman suunnittelu, Saharan eteläpuoleinen Afrikka

Kuvaus

Valmistelurahaa tullaan käyttämään hankevalmistelutyöhön, erilaisten selvitysten tekoon, järjestettäviin seminaareihin, kokous- ja valmistelumatkoihin sekä seurantamatkoihin. Edellä mainitut kustannukset toteutuvat sekä Afrikan ja Lähi-idän osastolla (ALI) että Pretorian edustustossa. Suunnittelurahasta korvamerkitään edustustodelegoinnin myötä Pretorian edustuston käytettäväksi erikseen ALI:n valtuuttama summa.

Rahoituspäätös  26.04.2013

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 80%
  • Hallintokulut 20%

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28921401

Tunnus

UHA2013-001485

Sivua muokattu

05.08.2013