Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Kehystä ajatukset – Kehitysviestintää Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoille

Kuvaus

"Hankkeen tavoite: - expect to see: Tavoitteena on tarjota Metropolian opiskelijoille tietoa kehitysmaiden lasten koulunkäynnin haasteista. Hanke tavoittaa uutta yleisöä jolle ei aikaisemmin ole suunnattu kehitysviestintää. - like to see: Toiminnan toivotut vaikutukset ovat Metropolian opiskelijoiden lisääntynyt mielenkiinto kehitysyhteistyöasioihin ja heidän aktivoituminen mukaan METKAn kehitysyhteistyötoimintaan. Toivomme hankkeen lisäävän opiskelijoiden ymmärrystä kehityskysymyksistä ja innostavan heitä toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta. - love to see: Hankkeen pitkäaikaisvaikutuksena kehitysyhteistyötoiminnan aloittaminen ja vakiinnuttaminen opiskelijakunnan toimintaan sekä Metropolian opiskelijoiden keskuuteen. Mitä tehdään ja miten tehdään? Hanke alkaa helmikuussa 2013 valokuvanäyttelyllä ja dokumenttinäytöksellä seitsemässä suurimmassa Metropolian toimipisteessä. Kahden kuukauden aikana halukkaat ilmoittautuvat mukaan huhtikuussa alkavaan toiminnalliseen ryhmään, joka kokoontuu säännöllisesti ja tutustuu syvällisemmin kehitysmaiden todellisuuteen ja kehitysyhteistyöhön. Tähän toimintaan perustuen ryhmä suunnittelee kehy-haalarimerkin ja syyskuussa 2013 tapahtuvan työpajan, jonka johtaa kehitysmaavieras Ghanasta. Työpaja toteutetaan ghanalaisessa luokkahuoneinstallaatiossa ja osallistujille annetaan haalarimerkki palkinnoksi. Toiminnan kehyksenä on sosiokulttuurinen innostaminen, jonka pääteemat ovat ryhmätyö, motivaatio, yhteisöllisyys, herkistyminen, dialogi, luovuus ja toimintaan sitoutuminen."

Myönnöt

  • 2013: 11 950 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892210

Tunnus

UHA2013-000153

Sivua muokattu

04.10.2013