Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Maailman kuvat – kehityskasvatusta draaman ja sarjakuvan keinoin

Kuvaus

"Hankkeen päämääränä on innostaa nuoret perehtymään kehityskysymyksiin ja –haasteisiin sekä toimimaan kestävän kehityksen ja globaalin oikeudenmukaisuuden kuten ihmisoikeuksien ja eriarvoisuuden vähentämisen puolesta. Laadulliset tavoitteet Kehittää globaaleja kehityskysymyksiä käsittelevä globaalikasvatuksen malli, jossa - kohderyhmään kuuluvat nuoret ovat aktiivisesti mukana kehittämässä mallia. - nuoret pohtivat globaaleja kehityskysymyksiä/haasteita, Pohjoisen ja Etelän välisiä suhteita sekä niihin vaikuttamista toiminnallisesti. - nuoret käsittelevät sitä, miten heidän toimintansa vaikuttaa globaaleihin kehityskysymyksiin ja miten he voivat toimia globaalin oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi. - nuoret pääsevät eläytymään kehityshaasteisiin liittyviin kysymyksiin omakohtaisesti draamakasvatuksen keinoin sekä reflektoimaan kokemusta ja kertomaan kehityskysymyksistä sarjakuvan keinoin. - tarjotaan opettajille välineitä kehityskysymysten käsittelyyn eri oppiaineissa. - tuetaan ja kehitetään edelleen järjestöjen välistä, pitkäjänteistä yhteistyötä globaalikasvatuksessa. Määrälliset tavoitteet - 80 kouluvierailua, joiden kautta tavoitetaan noin 1500 nuorta - 2 kouluvierailijakoulutusta ja 1 jatkokoulutus - 30 koulutettua kouluvierailijaa - Sarjakuviin tutustuu noin 6000 nuorta. Työpajoissa tuotetut sarjakuvat laitetaan kouluissa seinälle. Sarjakuvatyöpajoja tulee tilaamaan noin 30 koulua, joissa on keskimäärin yli 300 oppilasta. Suurin osa sarjakuvista päätyy koulun käytäville, jolloin niihin tutustuvat lähes kaikki koulun oppilaat. Luokan seinälle laitettuihin sarjakuviin törmää vain osa oppilaista. Näin voidaan arvioida, että sarjakuviin tutustuu kouluissa noin 2/3 koulun oppilaista. Toimintasuunnitelma Hanke on kaksivuotinen (1.1.2013-31.12.2014). Hankkeessa toteutetaan draama- ja sarjakuvatyöpajasta koostuvaa kehityskasvatuksellista kokonaisuutta, jossa nuoret pääsevät asettumaan Etelässä asuvan ihmisen asemaan draamakasvatuksen keinoin, pohtimaan Etelän ja Pohjoisen välisiä suhteita ja oikeudenmukaisuuskysymyksiä kuten ihmisoikeuksia ja eriarvoisuuden vähentämistä ja niihin vaikuttamista sekä kertomaan niistä muille sarjakuvan keinoin. Työpajat suunnitellaan yhdessä kohderyhmään kuuluvien nuorten kanssa. Kokonaisuutta toteutetaan kouluvierailuina yläkouluissa, lukioissa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. "

Myönnöt

  • 2013: 100 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Nuorten Akatemia ry.

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892208

Tunnus

UHA2013-000150

Sivua muokattu

04.10.2013