Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Tampereen sosiaalifoorumi, Mahdollisuuksien tori ja Talvifoorumi -tapahtumat

Kuvaus

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on tarjota kansalaisille tietoa, näkemyksiä ja kokemuksia kehitykseen, globaaleihin ympäristökysymyksiin, demokratiaan, kansalaisyhteiskuntaan, talouteen, seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin ja monikulttuurisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Tapahtumien sisäänrakennettuna tavoitteena on edistää suvaitsevaisuutta ja kasvattaa vastuullisia ja aktiivisia kansalaisia. Helposti lähestyttävät tapahtumat tuovat ihmiskunnan suuret kysymykset paikalliselle tasolle ja antavat mahdollisuuden käsitellä niitä arkipäivän näkökulmasta. Tavoitellut vaikutukset kohdistuvat kävijöihin sekä suoraan että välillisesti järjestötoimijoiden kautta. Tapahtumat toteutetaan yhteistyössä noin 80 järjestön kanssa. Tapahtumat lisäävät kansalaisjärjestöjen näkyvyyttä, kannustavat niitä tekemään yhteistyötä ja verkostoitumaan toistensa kanssa. Järjestöjen yhteistyö avaa uusia rajapintoja, vie yhteiskunnallista keskustelua eteenpäin ja luo uusia mahdollisuuksia toimintaan. Tapahtumien järjestämisen prosessi on osallistava ja auttaa kansalaisyhteiskuntaa tuomaan toimintaansa ja näkökulmiaan esiin yhdessä. Tapahtumien järjestäminen itsessään on merkittävä osoitus suomalaisen talkootyön elinvoimaisuudesta. Hankkeen toteuttava Pispalan kulttuuriyhdistys ry toimii tapahtumien tilijärjestönä. Hankkeen varsinaisesta toteutuksesta vastaa avoin suunnitteluryhmä, joka organisoituu Maailman sosiaalifoorumin peruskirjan mukaisesti. Tavoitteena on sitoa hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen laaja joukko osallistuvien järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden edustajia. Monet tapahtumien talkoolaisista ovat olleet mukana järjestämässä tapahtumaa aiempina vuosina. Kaksipäiväisen kevättapahtuman ensimmäinen päivä muodostuu perjantai-illan ilta-tapahtumasta ja kulttuuriohjelmasta. Iltatapahtuma on launtain tapahtumaa vapaamuotoisempi, uusia paikkoja ja toimintatapoja hakeva ja ajankohtaisiin aiheisiin tarttuva. Sen tavoitteena on avata tapahtumakokonaisuus näyttävästi, kerätä osallistujat yhteen ja tehdä tapahtumaa tunnetuksi myös uudelle yleisölle.

Myönnöt

  • 2013: 19 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Pispalan kulttuuriyhdistys ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892200

Tunnus

UHA2013-000139

Sivua muokattu

04.10.2013