Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Siirtolaisuus, kehitys ja ilmastonmuutos

Kuvaus

Hankkeen tavoite on tuottaa tietoa ilmastonmuutoksen, kehityksen ja siirtolaisuuden välisestä vuorovaikutuksesta sekä tukea kehitysaiheista audiovisuaalisin menetelmin tehtävää vaikuttamistyötä. Konkreettinen tavoite on vaikuttaa ihmisten asenteisiin tarjoamalla tietoa monimutkaisesta aiheesta. Lisääntynyt tieto aiheesta vaikuttaa myös ihmisten asenteisiin jokapäiväisessä kanssakäymisessä maahanmuuttajataustaisten ihmisten kanssa. Ilmastovaikutusten huomioiminen on kehityspoliittisen toimenpideohjelman läpileikkaava teema. Kuten kehityspoliittisessa toimenpideohjelmassa todetaan ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat eniten juuri kehitysmaissa. Siirtolaisuus, kehitys ja ilmastonmuutos - hankkeen kehitysviestinnässä siirtolaisuuden, kehityksen ja ilmaston muutoksen välisiä suhteita pohditaan muuttoliikkeessaJi -sivustoIle tuotettavan materiaalin kautta sekä valokuvanäyttelyssä, joka järjestetään syyskuussa 2013 Kirjasto 10:ssä Helsingissä. Näyttelyn avajaisten yhteydessä järjestetään keskustelutilaisuus aiheesta. Haluamme käsitellä tärkeää aihetta aiemmissa hankkeissa hyväksi havaitsemallamme tavalla: inhimillisesti, journalistisesti korkeatasoisesti sekä mahdollisimman konkreettisesti. Muuttoliikkeessa.fi -sivustoIla on oma yleisönsä, joten on järkevää ja kustannustehokasta jatkaa kehitysviestintää jo olemassa olevan hyväksi havaitun väylän kautta. Hankkeessa laajennamme myös vaikuttamisväyliä valokuvanäyttelyn ja keskustelutilaisuuden kautta. Kehityskasvatuksen osalta järjestämme audiovisuaalista koulutusta kehitysviestintää ja kehitysyhteistyötä tekeville ihmisille ja järjestöille sekä oppimateriaalia, joka on suunnattu erityisesti tukemaan elämänkatsomustiedon (ET1, ET3), yhteiskuntaopin (YH1) ja äidinkielen (AI4) kurssien sisältöjä ja tavoitteita sekä yläasteen historianopetusta. Historian ja yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on vahvistaa oppilaan omaa identiteettiä ja perehdyttää hänet muihin kulttuureihin ja niiden vaikutuksiin. Nykyinen historian opetus ei vastaa tähän tarpeeseen maahanrnuuttajataustaisten oppilaiden kohdalla.

Myönnöt

  • 2013: 31 567 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Pakolaisneuvonta ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892202

Tunnus

UHA2013-000142

Sivua muokattu

04.10.2013