Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

Yhteisöjen terveyden elinehtojen turvaaminen per. lääkinnän avulla

Kuvaus

Hankkeen tarkoitus on edistää yhteisöjen terveyttä ja elinehtoja Intian Rajasthanissa perinteisiä lääkekasveja hyödyntämällä. Hankkeessa pyritään perinteisten parantajien Gunien perinnetiedon levittämiseen yhteisöissä, jotta perussairauksien hoitoon käytettäisiin useammin luontaisia menetelmiä. Nämä ovat edullisempi vaihtoehto köyhille yhteisöille. Tämä myös turvaa perinnetiedon säilymisen ja edesauttaa alueen biodiversiteetin vaalimisessa.Tietoa perinteisestä lääketieteestä jaettaisiin kansainvälisestikin tutkimuksen ja hankeraporttien avulla. Hanketta on hoitanut aikaisemmin Vastedes ry (2008-2009) ja nyt Katajamäki. Henkilöt ovat pääosin samat.Paikallinen kumppani JJVS on erikoistunut yhteisökehitykseen ja erityisesti paikallistiedon ja perinteiden vaalimiseen. Myös Siemenpuu rahoittaa yhteisökehityshanketta JJVS:n kanssa.

Myönnöt

  • 2012: 34 843 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Lääketieteellinen tutkimus 25%
  • Lääketieteellinen koulutus 25%
  • Perusterveydenhuolto 50%

Rahoituskanava

Katajamäki ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

64516601

Tunnus

UHA2011-007892

Sivua muokattu

01.11.2012