UN Women - Naisten taloudellinen voimaannuttaminen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 08.12.2014

UN Women - Naisten taloudellinen voimaannuttaminen

Kuvaus

UN Womenin Women´s Economic Empowerment -hankkeella edistetään erityisesti kaikkein köyhimmässä asemassa olevien nepalilaisten naisten taloudellista asemaa. Nepalilaisten naisten osallisuus maan talouden edistämisessä on rajoittunut johtuen vähäisistä taloudellisista resursseista ja alhaisesta koulutustasosta. Hanke edistää hyödynsaajien tietoisuutta oikeuksistaan syrjäytyneiden naisten verkostojen kautta. Hanke kasvattaa hallituksen kapasiteettia seurata sukupuolten välisen tasa-arvon ehtoja talouspolitiikassa kansallisella ja piirikuntatasolla. Erityisiksi hyödynsaajiksi voidaan nimetä naissiirtotyöläiset, kotiapulaiset, HIV-positiiviset naiset, konfliktien ja ihmiskaupan uhrit sekä syrjäseudun naisviljelijät. Hankkeen toteuttaja on UN Womenin Nepalin-toimisto ja hanketta koskeva sopimus tehdään UN Womenin päätoimiston kanssa. Suomi tukee hanketta 4 000 000 eurolla vuosina 2015-2017.

Rahoituspäätös  08.12.2014

4 000 000 €

Kohdemaa

Nepal

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

66014234

Tunnus

UHA2014-047977

Sivua muokattu

18.12.2014