Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,09.06.2017

UNIDOn rahasto kehitysmaiden kauppakapasiteetin vahvistamiseksi

Kuvaus

UNIDO on YK:n erityisjärjestö, jonka tehtävä on teollisen kehityksen tukeminen kehitys- ja siirtymätalousmaissa. Sen painopisteitä ovat köyhyyden vähentäminen tuotannollisten toimien avulla; kauppakapasiteetin vahvistaminen; sekä ympäristö ja energia. UNIDO on Suomen pitkäaikainen yhteistykumppani kauppa- ja kehitysteemassa. Suomen tuella järjestö on vahvistanut kehitysmaiden kapasiteettia täyttää viennin laatustandardeja, tukennut maatalouden arvoketjuja sekä edistänyt yksityisen sektorin liikekumppanuuksia metsäsektorilla eteläisessa Afrikassa. Yhteistyötä jatketaan näillä alueilla painottaen yrityskumppanuuksia, jotka ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi edistää kehityspoliittisia tavoitteita ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Suomen tuki UNIDO:lle on 2.1 milj. euroa vuoden 2017 määrärahasta. Rahoitus ohjataan UNIDO:n liikekumppanuusrahastolle (1.4 milj. euroa), agriliiketoimintarahastolle (350'000 euroa) sekä kauppakapasiteettirahastolle (350'000 euroa).

Lisätietoa

www.unido.org

Rahoituspäätös  09.06.2017

2 100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kauppapolitiikka ja -hallinto 100%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret

Rahoituskanava

YK:n teollistamisjärjestö

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89889201

Tunnus

UHA2017-001741

Sivua muokattu

26.09.2017