Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,21.10.2013

Humanitaarinen apu FAO:n kautta Somaliaan

Kuvaus

Tuki, yhteensä 500 000 euroa, YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n humanitaariselle toiminnalle Somaliassa. FAO:n toiminta edistää ruokaturvaa ja helpottaa avuntarvitsijoiden toimeentulon palautumista kriiseissä. Somalian humanitaarinen tilanne on edelleen yksi maailman vaikeimmista. Noin 870 000 ihmistä elää humanitaarisessa hätätilassa ollen täysin riippuvaisia avusta perustarpeidensa tyydyttämisessä; määrä on kuitenkin enemmän kuin puolittunut vuoden 2013 alussa tehdystä arviosta. Haavoittuvin ryhmä on maan sisäisesti siirtymään joutuneet ihmiset, joita on 1,1 miljoonaa. Yhteensä 206 000 alle viisivuotiasta lasta on akuutisti aliravittuja, 45 000 heistä vakavasti. Alkuvuoden arviota parempi ruokaturvatilanne on saanut YK:n yhteisvetoomuksen laskemaan arvionsa Somalian kokonaisavuntarpeesta vuodelle 2013 1,33 miljardista 1,15 miljardiin dollariin. FAO:n Somalia-operaation tämän vuoden tarpeet ovat 145 MUSD, josta lokakuun puolivälissä oli vain 37 % rahoitettu eli operaation rahoitusvaje on 91 MUSD. FAO:n operaatioilla pyritään kasvattamaan haavoittuvien kotitalouksien ruoantuotantokapasiteettia mm. jakamalla siemeniä ja lannoitteita, kouluttamalla viljelijöitä, tukemalla eläinsairauksien valvontaa ja monitorointia.

Rahoituspäätös  21.10.2013

500 000 €

Toimiala

  • Hätäapu (ei elintarvike- tai pakolaisapu) 100%

Rahoituskanava

YK:n elintarvike- ja maatalousjärj

Ota yhteyttä

keo-70

Rahoituskohteen numero

27311717

Tunnus

UHA2013-005803

Sivua muokattu

28.10.2013