Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Vietä palkkapäivä – Jokaisella ihmisellä on oikeus toimeentuloon

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on syventää kohderyhmän ymmärtämystä jokaisen ihmisen oikeudesta toimeentuloon ja kehitysmaiden tuottajien toimeentuloon vaikuttavista tekijöistä kappaleessa 1.2. kuvattujen viestien avulla. Viestien avulla avataan Reilun kaupan roolia kehitysmaiden viljelijöiden ja tilojen työntekijöiden toimeentulon tukemisessa. Lisäksi hankkeella lisätään kohderyhmän tietoisuutta oikeusperustaisesta lähestymistavasta inhimilliseen kehitykseen. Hankkeen tavoitteena on myös sitouttaa kohderyhmää tietoisuuden kasvattamisen ja viestien omakohtaisen ymmärtämisen kautta, ja saada siten aikaan muutoksia kohderyhmän kulutuskäyttäytymisessä ja yhteiskunnallisessa toiminnassa. Tavoitteena on sitouttaa aktiivisia, jo Reilusta kaupasta kiinnostuneita kansalaisia ja kansalaisyhteiskuntaa toimimaan entistä tiiviimmin kehitysmaiden viljelijöiden ja tilojen työntekijöiden toimeentulon tukemiseksi. Suomalaiset luottavat Reiluun kauppaan vankasti. Tutkimuksen (GlobeScan Incorporated 2011) mukaan 85 prosenttia Reilun kaupan järjestelmän tuntevista suomalaisista luottaa Reilun kaupan järjestelmään, ja ulkoministeriön tilaamissa mielipidemittauksissa Reilu kauppa on arvioitu toistuvasti yhdeksi kaikkein tehokkaimmista tavoista tukea kehitysmaita. Siksi on tärkeää, että Reilusta kaupasta tietävillä ja Reilun kaupan tuotteita ostavilla ihmisillä on oikea ja realistinen käsitys Reilun kaupan merkityksestä. Hankkeen tehtävänä on kirkastaa kohderyhmän tietämystä ja mielikuvaa siitä, miten Reilu kauppa vastaa hankkeen viesteissä esiin nostettuihin kehityshaasteisiin. Tarpeen mukaan hankkeella myös oikaistaan kohderyhmässä esiintyviä vääriä käsityksiä. Reilun kaupan viljelijöiden ja tilojen työntekijöiden toimeentulon ja Reilun kaupan järjestelmän menestymisen edellytyksenä myös tulevaisuudessa on aitous ja oikealta pohjalta syntynyt kuluttajien sitoutuminen Reilun kaupan periaatteisiin. Koska Reilu kauppa on maailman tunnetuin yksittäinen aloite kaupan ja kehityksen alueella, sitä kohtaan tunnettu luottamus heijastuu myös muuhun köyhyydenvähentämistyöhön, kuten viralliseen kehitysyhteistyöhön.

Myönnöt

  • 2013: 33 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Reilun kaupan edistämisyhdistys ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892195

Tunnus

UHA2013-000114

Sivua muokattu

04.10.2013