Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Ilmastokestävää matkailua -internetsivusto, oppimateriaali ja koulutus

Kuvaus

Hanke alkaa heti kun rahoituspäätös on saatu ja kestää vuoden 2013 loppuun asti. Hanketta varten tarvitaan puolipäiväinen projektikoordinaattori neljäksi kuukaudeksi, mahdollisesti kahdessa 2 kk erässä (kevät ja syksy). Hänen tehtäviinsä kuuluu sisällöntuottajien etsiminen ja koko internet-sivuston koordinointi, kuvitusten etsiminen oppimateriaaliin ja www-sivuille, koulutustilaisuuden käytännön järjestelyt, oppimateriaalien visuaalinen viimeistely, postikorttien ulkoasun ja lähettämisen koordinointi ml. osoitteiden etsiminen ja kirjaaminen sekä hankkeen taloushallinto ja raportointi. Ostopalveluina ostetaan seuraavat hankkeeseen liittyvät toiminnot: internet-sivuston tekstisisältöjen tuottaminen asiantuntijoilta sekä tekstisisältöihin liittyvät visuaaliset havaintomateriaalit kuten erilaiset kaaviot ja kuviot, internet-sivuston graafinen suunnittelu ja ulkoasun luominen, oppimateriaalin sisällön tuottaminen asiantuntijoilta, koulutustilaisuuden kouluttajat, internet-sivuston ja oppimateriaalin kuvitus, postikortin ulkoasun graafinen suunnittelu ja kuvitus sekä postikortin painaminen ja lähettäminen. Vapaaehtoistyönä hoidetaan postikorttien tekstisisällön tuottaminen ja internet-sivuston kirjallisten materiaalien toimittaminen kieliasultaan yhtenäiseksi. Omarahoituksella katetaan materiaalien markkinoiminen erilaisissa tilaisuuksissa, yritystapahtumissa ja oppilaitoksissa sekä osa hankkeeseen liittyvistä hallintokuluista. Yhteistyökumppaneita ovat mm. Helmi Liiketalousopisto, Suomen Luonnonsuojeluliitto ja SKÅL International Finland-järjestö. Helmi Liiketalousopisto tarjoaa maksutta tilat koulutustilaisuudelle ja on luvannut markkinoida hanketta muille matkailualan oppilaitoksille. Helmen matkailualan opettajat ovat luvanneet kommentoida ja testata oppimateriaaleja ennen kuin ne otetaan käyttöön. Suomen Luonnonsuojeluliitolla on ilmastoasioihin perehtyneitä asiantuntijoita, joita hyödynnetään internet-sivuston laatimisessa ja sivuston sisältöjen kommentoinnissa. Osa sivuston sisällöntuottamispalveluista voidaan ostaa SLL:n kautta löytyviltä asiantuntijoilta. SKÅL on suomalaisten matkailualan ammattilaisten järjestö, joka ajaa kestävää kehitystä matkailusektorilla. SKÅL:in asiantuntijoita hyödynnetään koko hankkeen sisältöjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi SKÅL:in kautta voidaan markkinoida sivustoa ja koulutusta yrityksille.

Myönnöt

  • 2013: 19 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Reilun matkailun yhdistys ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892194

Tunnus

UHA2013-000113

Sivua muokattu

04.10.2013