Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Kotisatama 3

Kuvaus

Kriittisen kehitysmaatietouden lisääminen ja kehityspoliittisen dialogin vahvistaminen; tietouden lisääminen vammaisten ja alkuperäiskansojen oikeuksista; yhdenvertaisuuden edistäminen ja ennakkoluulojen vähentäminen; kansalaisyhteiskunnan aktivoiminen Matalan kynnyksen toiminnan ja kehityspoliittisen dialogin kautta pyrimme edistämään yhdenvertaisuutta ja vähentämään ennakkoluuloja Satakunnassa. Kotisatama 3 −hankkeen ensisijaisena tavoitteena on lisätä kehitysmaatietoutta, erityisesti vammaisten ja alkuperäiskansojen aseman tuntemusta, sekä nostaa kehitysmaista kotoisin olevien eri-ikäisten ja -taustaisten naisten ja miesten tiedot ja taidot esille. Näin pyrimme lisäämään ymmärtämystä kehityspolitiikan tarpeellisuudesta. Tietämys ja ymmärtämys yksilön ja vähemmistöjen oikeuksista ovat edellytyksiä yksilöiden ja ryhmien voimaantumiseksi. Lisäämällä keskustelua kehitysmaiden haasteista, voimme pyrkiä vaikuttamaan positiivisesti satakuntalaisiin ja heidän haluunsa huomioida vähemmistöjen erityistarpeet sekä edistää hyvien käytäntöjen omaksumista ja kehittämistä. Teemat ja ongelmakohdat, joihin hankkeessa keskitytään 1. Kehitysmaatietouden monipuolistaminen vammaisten ja alkuperäiskansojen näkökulmasta 2. Kehitysmaiden tietotaidon ja osaamisen esille tuominen laaja-alaisemmin 3. Kehitysmaista tulevien ja kantaväestön välisten kohtaamismahdollisuuksien lisääminen Satakunnassa 4. Kulttuuristen vähemmistöjen osallisuuden tukeminen ja medianäkyvyyden lisääminen Satakunnassa Hanke toteutetaan helmikuu 2013 − joulukuu 2014 välisenä aikana. Vuoden 2013 aikana hanke keskittyy erityisesti vammaisten oikeuksiin. Vuoden 2014 aikana keskiössä ovat alkuperäiskansat. Kotisatama 3 -hanke on kokonaisuus, jonka vetämiseen palkataan kokopäiväinen hankevastaava. Hän rekrytoi ja koordinoi tuntityöntekijöitä ja vapaaehtoisia, ja on vastuussa hankkeen taloudesta, suunnittelusta, toteuttamisesta, markkinoinnista ja raportoinnista. Kehitysmaista kotoisin olevat maahanmuuttajat suunnittelevat ja toteuttavat kulttuuritoimintaa yhdessä hankevastaavan kanssa. Hanke tuo esille tietoa ja taitoa mm. Afganistanista, Brasiliasta, Burmasta, Gambiasta, Intiasta, Nigeriasta, Sudanista ja Thaimaasta. Tilaisuudet järjestetään ympäri Satakuntaa.

Myönnöt

  • 2013: 30 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892192

Tunnus

UHA2013-000108

Sivua muokattu

04.10.2013