Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

GABON/Opettajajärjestö SENAn vahvistaminen ja järjestöjohdon koulutus

Kuvaus

Hankkeella pyr. vahvistamaan opettajajstön johdon ja koulutuspoliitt. päättäjien dialogia ja yht.työtä koulutuksen kehittämiseen liitt. kysymyksissä. Jstöjohdon osaamisen ja tietotaidon vahvistaminen auttavat sen mahdollisuuksia vaik. koulutus- ja kasvatuspol:n kehittämiseen. Jstöjohdolle pyr. antamaan valmiuksia sis./ulk. tiedottamisessa ja neuvottelutaidossa. Viestinnällä tehostetaan jäsenhankintaa ja jstön toimintaedellytysten parantamista. Kouluttajakoulutuksella varmistetaan hankkeen kestävyys. Kesk:nä tavoitteena kansal.yhteiskunnan vahvistaminen. HK 12: samat kuin yllä. Sekä vahvistaa opettajajärjestön sisäistä vuorovaikutusta ja viestintää alue- ja paikallistason ja valtakunnan tason välillä.Kouluttajakoulutusta siten, että järjestökoulutusta voi tehdä myös alueilla. OAJ toteuttanut kehy-hankkeita 1980-luvulta alkaen. Hankkeet pitkälti samansisältöisiä, maan opettajajärjestön kapasiteetin vahvistamista. Osassa hankkeista hanketukikausi melko pitkä, yli 10 vuottakin. Tulokset ja vaikuttavuus jääneet vähän epäselviksi. SENA per. 1990, n. 6.000 jäsentä, edustaa kaikkia opettajaryhmiä. Yhteyshlöt kaikissa 9 Gabonin provinssissa. Puolueista riippumaton, demokraattinen jstö.

Myönnöt

  • 2012: 18 700 €
  • 2013: 15 300 €
  • 2014: 7 900 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

23900101

Tunnus

UHA2011-006575

Sivua muokattu

01.11.2012