Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Suomi, pääomapako kehitysmaista ja globaali veroparatiisitalous

Kuvaus

Mikä on hankkeen tavoite? Hankkeen pitkän aikavälin kehitystavoitteena on vähentää haitallisen veroparatiisitalouden vaikutuksia maailmantalouteen ja ennen kaikkea köyhien maiden kehitykseen. Lyhyen aikavälin tavoitteena on tapaustutkimusten, mediatyön ja kampanjoinnin kautta lisätä suomalaisten tietoisuutta yritysten verojärjestelyistä, kansainvälisestä harmaasta taloudesta ja veroparatiisiarkkitehtuurista sekä niiden vaikutuksista niin kehitysmaihin kuin Suomen kaltaisiin rikkaisiin valtioihin. Hanke tuottaa myös konkreettisia suosituksia, joilla Suomi voi edistää vero-oikeudenmukaisuutta sekä kansallisesti että EU-tasolla ja joiden avulla monikansallisesti toimivat yritykset voivat parantaa oman toimintansa vastuullisuutta. Hanke tarjoaa myös koulutusta ja toimintamahdollisuuksia vero-oikeudenmukaisuudesta kiinnostuneille aktiivisille suomalaisille. Mitä tehdään ja miten? Hankkeessa tuotetaan selvitys suomalaisten yritysten verojärjestelyistä kehitysmaissa. Selvitykseen sisältyy myös kattava taustaosio, joka esittää globaalin veroparatiisitalouden keskeisimmät ominaisuudet, syyt, seuraukset ja mahdolliset ratkaisut kansantajuisesti. Tällaiselle tiedolle on valtava tilaus, sillä ajantasaista ja kattavaa tietopakettia tai perusteellisia esimerkkitutkimuksia ei tällä hetkellä ole Suomeksi olemassa. Selvityksen esimerkkitapaukset varmistuvat taustatutkimusvaiheessa, jossa kartoitetaan suomalaisten suuryritysten konsernirakenteita ja veronmaksua kehitysmaissa. Selvityksen pohjalta tehdään vaikutuskampanja, joka saattaa keskeiset löydökset ja suositukset sekä laajan yleisön että päätöksentekijöiden tietoisuuteen. Laajan mediatyön kautta hankkeen viesteille tavoitellaan näkyvyyttä kaikissa päämedioissa. Yhteistyössä Finnwatchin Kestävän talouden ohjelman kanssa tehtävän proaktiivisen ja suunnitelmallisen tiedottamisen kautta arvioidaan tavoitettavan noin kaksi miljoonaa suomalaista. Hankkeen selvitys liitetään myös osaksi Finnwatch ry:n vuonna 2013 käynnistyvää Kestävän talouden tutkimusohjelmaa, jonka kumppaneina toimivat Kepa, SAK, STTK ja Akava. Finnwatch ry:n tutkimusosaamisen ja kumppaneiden avulla varmistetaan tutkimuksen laatu ja painoarvo kansallisessa keskustelussa.

Myönnöt

  • 2013: 35 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Attac ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892122

Tunnus

UHA2012-005968

Sivua muokattu

04.10.2013