Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Kulttuurien kohtaamisia - kunnia-ajattelu haasteena koulumaailmassa

Kuvaus

Hankkeen tavoite on opettajien, opettajaksi opiskelevien, ammatillisen/perusopetuksen nivelvaihekoulutuksen maahanmuuttajaopetuksen henkilöstön sekä muun kouluhenkilökunnan tiedon ja ymmärryksen lisääminen kunniaväkivallan ehkäisemisestä globaalina kehityskysymyksenä. Tavoitteena on myös purkaa ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä, lisätä ymmärrystä kunniaväkivallan taustoista, ja antaa opettajille välineitä ehkäistä kunniakäsityksistä juontuvaa väkivaltaa oman työnsä puitteissa. Hankkeen puitteissa tarjotaan mahdollisuutta koulutukseen osallistumiseen (2 kaikille avointa koulutusta) myös muille tahoille, joilla on eritasoisia kohtaamisia sellaisten nuorten kanssa, jotka mahdollisesti voisivat kohdata kunniaan liittyvää väkivaltaa. Hankkeessa jatketaan syksyllä 2012 alkanutta yhteistyötä opettajankoulutuslaitoksissa Oulussa, Tampereella, Raumalla, Jyväskylässä, Rovaniemellä ja Joensuussa (varmistuneet). Lisäksi koulutusta tarjotaan suoraan kouluille pääkaupunkiseudulla ja Turussa joko koulukohtaisesti tai alueellisesti (tavoitteena vuoden aikana 18 koulutusta) sekä pääkaupunkiseudulla pidettävinä avoimina koulutuksina (2 koulutusta), joihin osallistujat saapuvat kuntiensa tukemina (tai omakustanteisesti) muualta Suomesta. Alustavasti kiinnostuksensa koulutuksia kohtaan aikaisempien yhteistyökumppaneiden lisäksi ovat ilmaisseet Turun kasvatus - ja opetustoimi, Espoon opetusvirasto sekä Etelä-Suomen lääninhallitus. Näiden lisäksi yksittäiset koulut Turussa ovat ottaneet yhteyttä kysellen täydennyskoulutusta. Yhteistyöstä on keskusteltu myös sekä Helsingin että Espoon opetusvirastojen kanssa, sekä Länsi-Suomen lääninhallituksen kanssa, ja mahdollisuuksien mukaan koulutuksia tullaan järjestämään yhteistyössä heidän kanssaan. Lisäksi koulutuksia voidaan pitää muilla paikkakunnilla mikäli kunnat osallistuvat matka- ja majoituskustannuksiin. Hankkeen toinen päätavoite ja toiminto on kouluttaa kymmenen kunnia-ajattelua ja sen seurauksia omakohtaisesti tuntevaa nuorta naista vierailijoiksi sekä African Caren kautta järjestettäviin että muiden järjestöjen tai kunnallisten toimijoiden järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Tarkoituksena on myös tällä tavoin lisätä yhteiskunnallista keskustelua, tietoa ja ymmärrystä kunniaväkivallan taustoista sekä valtaväestön keskuudessa että maahanmuuttajayhteisöissä.

Myönnöt

  • 2013: 40 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

African Care Ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892119

Tunnus

UHA2012-005964

Sivua muokattu

04.10.2013